Sự Kiện

[CHI TIẾT BẢN UPDATE 1-1]

– Máy chủ đầu xuân TÂN PHỤNG (Open 9h sáng 1-1-2021)

– EVENT Giáng sinh Trang Trí Người Tuyết

– Hệ thống ĐIỂM TÍCH CỰC, tham gia các hoạt động trong game sẽ nhận ĐIỂM TÍCH CỰC và đến NPC CỬA HÀNG để mua các vật phẩm quý giá

– Thêm chức năng F1 LIỆT DIỆM, Uẩn Linh- Phi Phong Phong Vũ (Cánh)

– Tiến Cấp : Ma Ấn S, Ma Nguyệt Chi Hồn S. Ma Nguyệt Quán S

– Giao diện F1 thay đổi 1 Số Thứ

Máy chủ TÂN PHỤNG là 1 máy chủ đặc biệt cho sự khởi động của KIẾM THẾ THIÊN PHỤNG vào năm 2021. Mong các anh em sẽ ủng hộ :3