Hướng Dẫn

Để thuận tiện hơn cho quý đồng đạo trong quá trình theo dõi phần hướng dẫn tóm tắt của tính năng ở trang trước, Bổn Trang có thêm phần hướng dẫn chi tiết dưới đây. Thân mời quý đồng đạo cùng tham khảo.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Điều kiện tham gia đối với cá nhân:
  • Nhân vật đạt đẳng cấp 100 và đã gia nhập môn phái.
  • Cấp Tài Phú 8 (Diệt) trở lên.
 • Điều kiện tham gia đối với tổ đội:
  • Tất cả các thành viên trong tổ đội đều phải thỏa điều kiện: đẳng cấp 100 trở lên, đã gia nhập môn phái và có Cấp Tài Phú 8 (Diệt) trở lên. thì đội trưởng mới có thể báo danh.
 • Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 15h00 đến 24h00 hàng ngày.
  • Mỗi nhân vật chỉ được vào Lâu Lan Cổ Thành tối đa 02 giờ/ngày. Sau khi hết 02 giờ, nhân vật sẽ tự động được đưa ra khỏi bản đồ.

Cách thức tham gia

 • Cá nhân hoặc tổ đội (đội trưởng) thỏa điều kiện đến báo danh với NPC Yến Tiểu Lâu tại Phượng Tường Phủ để vào Lâu Lan.
 • Đả thương quái trong bản đồ để thu thập Bạc, Tiền Xu, báu vật… may mắn hơn có thể nhặt được vũ khí Thần Binh +16 (ngũ hành và thuộc tính của Thần Binh theo hệ phái của nhân vật).
 • Bên cạnh Thần Binh sẽ xuất hiện Lạc Thần Chùy: vật phẩm để vứt bỏ Thần Binh (khi muốn trao lại cho đồng đội, đi vào khu an toàn hoặc muốn vứt bỏ Thần Binh).
 • Mỗi tổ đội chỉ có một thành viên được sử dụng Thần Binh. Khi nhân vật giữ Thần Binh bị trọng thương, Thần Binh sẽ tự động rơi xuống đất.

Hoàng Tử Lâu Lan

Hoàng tử lâu lan sẽ xuất hiện vào những khung giờ sau và ngẫu nhiên các vị trí trên bản đồ

Thời Gian Xuất Hiện Hoàng Tử Lâu Lan
TaskTime_01=1501
TaskTime_02=1601
TaskTime_03=1701
TaskTime_04=1801
TaskTime_05=1901
TaskTime_06=2001
TaskTime_07=2101
TaskTime_08=2201
TaskTime_09=2301

Tiêu diệt sẽ nhận quà sau :

Quà Tiêu Diệt Hoàng Tử Lâu Lan
50000 Đồng Thường
55 Hồn Uẩn Linh
11 Tinh Thạch Kim Long

Ma Hầu

 • Vào 22h20 Hằng Ngày, MA HẦU sẽ xuất hiện ở trung tâm Lâu Lan Cổ Thành
Phần Thưởng Khi Tiêu Diệt Ma Hầu
100 Vạn Đồng Thường
200 Tiền Xu
2 Tỷ EXP
555 Trùng Sinh Đơn
10000 Liệt Diệm Tịch

10000 Tinh Trần Khấu
2000 Hồn Uẩn Linh
5 Nguyên Liệu Danh Vọng Thú Cưng
4000 Mảnh Ngoại Trang
2000 Lam Long Đơn

1200 Tinh Thạch Kim Long

Thu thập báu vật

 • Ngoài Bạc hay Thần Binh may mắn, khi đả thương quái trong Lâu Lân, nhân vật còn thu thập được các báu vật để đổi mãnh trang bị Bạn Đồng Hành.
 • Dùng vật báu Lâu Lan kết hợp để đổi mảnh trang bị Bạn Đồng Hành:
Kiếm Thế
Báu vật Lâu Lan
Kiếm Thế
Kiếm Thế
Kiếm Thế
Kiếm Thế
Tính chất của vật báu Lâu Lan:Có thể: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng, đấu giá. Xếp chồng 1000 cái/ô.Không thể: ném ra, đổi Ngũ Hành Hồn Thạch.

Đổi trang bị Bạn Đồng Hành

Sau khi thu thập đủ mảnh trang bị Bạn Đồng Hành, có thể đối thoại với NPC Yến Tiểu Lâu để đổi các trang bị Bạn Đồng Hành dưới đây.

Trang bịCông thức đổi
Rương Trang Bị Đồng Hành Ma Thần +1222 Mảnh Bích Huyết Ma Thần +1
5 Món TB Đồng Hành Ma Thần +0
3 Ức Đồng
Rương Trang Bị Đồng Hành Ma Thần +2333 Mảnh Bích Huyết Ma Thần +1
5 Món TB Đồng Hành Ma Thần +1
5 Ức Đồng
Rương Trang Bị Đồng Hành Ma Thần +3444 Mảnh Bích Huyết Ma Thần +1
5 Món TB Đồng Hành Ma Thần +2
8 Ức Đồng
Rương Trang Bị Đồng Hành Ma Thần +4555 Mảnh Bích Huyết Ma Thần +1
5 Món TB Đồng Hành Ma Thần +3
10 Ức Đồng
Rương Trang Bị Đồng Hành Ma Thần +5666 Mảnh Bích Huyết Ma Thần +1
5 Món TB Đồng Hành Ma Thần +4
12 Ức Đồng
Rương Trang Bị Đồng Hành Thần Binh777 Mảnh Bích Huyết Thần Binh
5 Món TB Đồng Hành Ma Thần +5
15 Ức Đồng