Sự Kiện

BOSS Tầng Thủy Hoàng được ưu tiên quà nhiều hơn

Mở nâng cấp UẨN LINH

BOSS thế giới MA HẦU

Phi Phong Trường Sinh Vô Thần Mốc 200 Lần Đầu (Một mốc nạp vừa đủ cho các anh em nạp ít giữ mốc 200 để cày cuốc)

Ngoại Trang Huyết Yên

EVENT Tết Đoàn Viên

Thay đổi các ngày tham gia Loạn Chiến vào thứ 2 4 6 và Chủ Nhật.

Cho phép đổi Hệ Già Lam Kinh nội ngoại

Còn cập nhật…