Hướng Dẫn

Huy Chương

25-10-2019

 

I.NPC NÂNG CẤP

II: CHI TIẾT

Huy ChươngSao BạcSao VàngTỉ Lệ
Hắc Thiết 30000 3000030%
Thanh Đồng 30000 30000 25%
Bạch Ngân 30000 30000 20%
Hoàng Kim 30000 30000 15%
Truyền Thuyết30000 30000 10%
Ma Linh 30000 30000 5%

III: LƯU Ý

  • Nâng cấp có tỉ lệ thất bại, thất bại mất nguyên liệu, không tụt cấp
  • Sao vàng sao bạc ở Tống Kim (TOP 1-10). và mở <Rương Huyền Thoại Anh Hùng>