Hướng Dẫn

Thần Binh

30-10-2019

 

I.Hướng dẫn nâng cấp

Các Dòng Thần Binh Thần Binh Tinh Thạch Tỉ Lệ Đồng
Trường Sinh Kiếm (10 Cấp)1100%>>10%500 Vạn
Tu La Đao (10 Cấp) 1 100%>>10% 500 Vạn
Thiên Cơ Côn (10 Cấp) 1 100%>>10% 500 Vạn
Bá Vương Thương (10 Cấp) 1 100%>>10% 500 Vạn
Lưu Tinh Chùy (10 Cấp) 1 100%>>10% 500 Vạn
Tử Lân Nhẫn (10 Cấp) 1 100%>>10% 500 Vạn
Thanh Ma Thủ (10 Cấp) 1 100%>>10% 500 Vạn
Khổng Tước Vũ (10 Cấp) 1 100%>>10% 500 Vạn
Liên Hoa Tiêu (10 Cấp) 1 100%>>10% 500 Vạn
Thần Binh Vô Cực (10 Cấp) 1 100%>>10% 500 Vạn
Thuần Dương Vô Cực (1 Cấp) (Vòng Sáng)105%1000 Vạn
Đại Đế Đồ Long (1 Cấp) (Vòng Sáng) 105%1000 Vạn

II: LƯU Ý

– <Thần Binh Tinh Thạch> dung luyện từ Thần Binh Lệnh – Thần Binh Phù. Dung luyện tại NPC Đổi Thường (Thành Chính)
– Nâng Cấp có tỷ lệ thất bại. Thất bại chỉ mất nguyên liệu, không bị rớt cấp !
– Nâng theo thứ tự từ Trường Sinh Sinh. Phải Max được Trường Sinh Kiếm (cấp 10) mới nâng được Tu La Đao. Tương tự với các dòng khác