Sự Kiện

I. Thể Lệ

Trong thời gian yêu cầu, 10 người dâng Người Tuyệt Đỏ nhiều nhất ở 3 SV Bá Phụng – Cửu Phụng – Khuynh Phụng sẽ nhận được quà thưởng hấp dẫn

II: Thời Gian

Bắt Đầu 0h00 12/12

Kết Thúc(Chốt) : 24h00 22/12

III: Nguyên Liệu Cấu Thành Người Tuyết Để Dâng

1.Train map 115 để nhận <Tuyết Giáng Sinh>, nguyên liệu quan trọng nhất để chế tạo Người Tuyết Đỏ

2.Đến NPC Chế tạo để mua <Găng Tay Giáng Sinh> và chế tạo Người Tuyết (Phượng Tường Phủ)

3. Dâng Người Tuyết tại NPC Event (Phượng Tường)

VI : Quà TOP

TOP Dâng Liên SVQuà TOP Dâng Liên SV
Bá Phụng – Cửu Phụng – Khuynh Phụng23/12 sẽ phát quà TOP dâng Liên SV
1– Đồng Hành 10 Kỹ Năng
– 1 Ma Kinh & 1 Thiên Kinh (Vĩnh Viễn)
– 299999 Mảnh Ngoại Trang
– 299999 Mảnh Ấn
– 49999 Phụng Hoàng Thiên Dẫn
– 99999 Bảo Châu Kim Hoàng
– 2000 Nguyên Liệu Danh Vọng Thú Cưng
2– Đồng Hành 10 Kỹ Năng
– 250000 Mảnh Ngoại Trang
– 250000 Mảnh Ấn
– 45000 Phụng Hoàng Thiên Dẫn
– 80000 Bảo Châu Kim Hoàng
– 1000 Nguyên Liệu Danh Vọng Thú Cưng
3– 220000 Mảnh Ngoại Trang
– 220000 Mảnh Ấn
– 40000 Phụng Hoàng Thiên Dẫn
– 60000 Bảo Châu Kim Hoàng
– 1000 Nguyên Liệu Danh Vọng Thú Cưng
4 > 10– 220000 Mảnh Ngoại Trang
– 120000 Mảnh Ấn
– 20000 Phụng Hoàng Thiên Dẫn
– 30000 Bảo Châu Kim Hoàng
– 1000 Nguyên Liệu Danh Vọng Thú Cưng

Lưu Ý :

  • Cần dâng đủ tối thiểu 4500 Người Tuyết mới được tính trong BXH, trường hợp bạn trong TOP 10 mà không dâng đủ coi như không hợp lệ.