Cày Cuốc

Nhận tại NPC Tân Thủ – Quà Tặng Miễn Phí – Quà Tặng Event
100 Mảnh Ấn – Cao
100 Mảnh Ngoại Trang – Cao
100 Mảnh Mặt Nạ – Cao
100 Mảnh Linh Hồn Thú Cưỡi

20 000 Mảnh Già Lam Kinh
2000 Trùng Sinh Đơn
2000 Tiền Xu
20 Linh Hồn Luân Hồi

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image.png

Sự Kiện I
Đua TOP Tống Kim – Nhận Quà Siêu To

  • Thời Gian : Trận TK 21:00 ngày 28 – 29 – 30 / 10-2022
  • Phần quà :
Thứ HạngQuà Tặng
TOP 13000v Đồng Thường
30 000 Trùng Sinh Đơn
30 000 Đá Thần Sa
30 000 Đá Huyền Thiết
30 000 Tiền Xu
TOP 22000v Đồng Thường
20 000 Trùng Sinh Đơn
20 000 Đá Thần Sa
20 000 Đá Huyền Thiết
20 000 Tiền Xu
TOP 31000v Đồng Thường
10 000 Trùng Sinh Đơn
10 000 Đá Thần Sa
10 000 Đá Huyền Thiết
10 000 Tiền Xu
TOP 4-20500v Đồng Thường
5 000 Trùng Sinh Đơn
5 000 Đá Thần Sa
5 000 Đá Huyền Thiết
5 000 Tiền Xu

**Vui lòng chụp ảnh top TK và gửi tên nhân vật cho Fanpage để được trao quà !

Sự Kiện II
Mốc Nạp Tích Lũy Event (27/10 – 7/11)

Mốc NạpPhần Thưởng
50.000đ
20 Lam Long Đơn Thiên Dẫn
5 000 Trùng Sinh Đơn
2000 Tiền Xu
100.000đ
15 Tinh Thạch Dẫn Mạch
8000 Trùng Sinh Đơn
8000 Tiền Xu
100 Linh Hồn Phụng Hoàng Lửa
200.000đ
50 000 Đá Thần Sa
50 000 Đá Huyền Thiết
80 000 Mảnh Già Lam Kinh
10 000 Tiền Xu
300.000đ

[Kích Hoạt – Huy Chương Ma Linh]
300 Mảnh Ấn – Cao
300 Mảnh Ngoại Trang – Cao
300 Mảnh Mặt Nạ – Cao
300 Mảnh Linh Hồn Thú Cưỡi
500.000đ
50 Lam Long Đơn Thiên Dẫn
10 000 Trùng Sinh Đơn
20 000 Tiền Xu
10 Chân Nguyên Tích Luyện – Trung
10 Thánh Linh Tích Hồn Trung
700.000đ
20 000 Chân Khí Hoàn
20 000 Bát Mạch Đơn
20 000 Trùng Sinh Đơn
20 000 Tiền Xu
100 Lam Long Đơn Thiên Dẫn
10 Thánh Linh Tích Hồn Trung
1.000.000đ

[Kích Hoạt – Thiên Tướng Cấp 10]
300 Mảnh Ấn – Cao , 300 Mảnh Ngoại Trang – Cao ; 300 Mảnh Mặt Nạ – Cao : 300 Mảnh Linh Hồn Thú Cưỡi : 10 000 Kim Ấn ; 10 000 Bảo Châu
2.000.000đ
[Kích Hoạt – Hầu Vương Cấp 10]
300 Mảnh Ấn – Cao ; 300 Mảnh Ngoại Trang – Cao : 300 Mảnh Mặt Nạ – Cao ; 300 Mảnh Linh Hồn Thú Cưỡi ; 10 000 Điểm Tích Cực ; 10 000 Điểm Chiến Thần

3.000.000đ

[Thượng Cổ Khai Thiên] Xích Luyện – Ma Hóa (7 ngày)
+

[Thượng Cổ Khai Thiên] Ly Ảnh – Toái Trần (7 ngày)


800 Mảnh Ấn – Cao ; 800 Mảnh Ngoại Trang – Cao ; 800 Mảnh Mặt Nạ – Cao ; 800 Mảnh Linh Hồn Thú Cưỡi ; 30 000 Trùng Sinh Đơn ; 50 000 Tiền Xu ; 100 Linh Hồn Luân Hồi ; 200 000 Mảnh Già Lam Kinh