Hướng Dẫn

Loạn Phái

16-02-2020

 

 

Danh Hiệu : Tứ Hải Dương Danh cho Quán Quân

I.NPC liên quan.

 • Tiến hành Báo Danh  ở NPC HOẠT ĐỘNG MA VŨ THẦN KIẾM tại Thành Chính vào tối 19h00 thứ 2-4-6-Chủ Nhật. 19h15 bắt đầu trận
 •  
 • Untitled
 •  
 • UntitledII.Luật trong LOẠN CHIẾN
 • Báo Danh trong 15 phút
 • 19h15 tiến hành vào vòng GIỮ XE, có 4 vòng GIỮ XE
 • Sau 4 vòng GIỮ XE, anh hùng phải cố gắng đánh sao để được trong TOP 1-16. Để được xếp vào vòng loại 16
 • Vào được vòng 16 các anh hùng sẽ được xếp THEO CẶP từ LÔI ĐÀI 1 >>LÔI ĐÀI 8.
 • 8 CẶP ĐẤU đó sẽ chọn ra 8 NGƯỜI CHIẾN THẮNG để vào vòng 8 CƯỜNG
 • 4 CẶP ĐẤU đó sẽ chọn ra 4 NGƯỜI CHIẾN THẮNG để vào vòng 4 CƯỜNG
 • 2 CẶP ĐẤU đó sẽ chọn ra 2 NGƯỜI CHIẾN THẮNG để vào vòng CHUNG KẾT
 • Vòng chung kết là vòng 1 vs 1. 1 hạ 1, người kia chiến thắng. Đặt trong trường hợp hết giờ mà vẫn chưa giết được nhau (HÒA). Thì người gây ra sát thương cao hơn sẽ ĐOẠT TÂN VƯƠNG.

III.Quà thưởng của <Tân Vương><Người Chơi Tham Gia Loạn Chiến>

Quà thưởng sẽ tự động gửi vào túi của các anh hùng. Các anh hùng hãy đở trống 25 ô để nhận nhé.

Tân Vương sau khi chiến thắng thì đến <Cờ Quán Quân> (196-212) của bản đồ thi đấu nhận thưởng.

Hạng Phần Thưởng
Quán Quân
 • 5 Linh Hồn Luân Hồi
 • 500 Tiền Xu
 • 10000 Mảnh Ngoại Trang
 • 150 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 3000 Trùng Sinh Đơn
 • 200 Vạn Đồng
 • Danh Hiệu : Tứ Hải Dương Danh (24h)
Á Quân
 • 5 Linh Hồn Luân Hồi
 • 400 Tiền Xu
 • 9000 Mảnh Ngoại Trang
 • 100 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 3000 Trùng Sinh Đơn
 • 200 Vạn Đồng
Tứ Cường
 • 4 Linh Hồn Luân Hồi
 • 300 Tiền Xu
 • 8000 Mảnh Ngoại Trang
 • 100 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 2000 Trùng Sinh Đơn
 • 200 Vạn Đồng
Bát Cường
 • 3 Linh Hồn Luân Hồi
 • 200 Tiền Xu
 • 7000 Mảnh Ngoại Trang
 • 50 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 1000 Trùng Sinh Đơn
 • 200 Vạn Đồng
Vòng 16
 • 2 Linh Hồn Luân Hồi
 • 100 Tiền Xu
 • 6000 Mảnh Ngoại Trang
 • 50 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • 500 Trùng Sinh Đơn
 • 40 Vạn Đồng
Rương Loạn Chiến
Mở rương cơ hội nhận được
350 Mảnh Ấn
150 Mảnh Ngoại Trang
350 Mảnh Già Lam Kinh
350 Trùng Sinh Đơn
350 Rương Bí Tịch Trấn Phái

Chỉ cần tham gia, thua ở VÒNG ĐẦU, bạn sẽ nhận được các vật phẩm sau :

Quà ở VÒNG GIỮ XE (Dành cho người THUA)1 Linh Hồn Luân Hồi
50 Tiền Xu
33 Rương Huyền Thoại Anh Hùng
3333 Trùng Sinh Đơn
4444 Mảnh Ấn
8888 Mảnh Già Lam Kinh