Hướng Dẫn

I: Cách sở hữu Lệnh Bài Vân Tiêu

Mua tại NPC Đổi Thưởng (Thành Chính)

II: NPC Tiến Hành Vận Tiêu

Đến NPC Hoạt Động (Thành Chính) để đến nơi vận tiêu

III: Quà sau mỗi lần vận tiêu

Phần Thưởng
20 Rương Huyền Thoại
1000 Bảo Châu Kim Hoàng

Chú ý :

Mỗi ngày chỉ vận tiêu tối đa 50 lần