Hướng Dẫn

Bảo Châu

16-02-2020

 

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Code Facebook  

 • Code facebook sẽ kích hoạt ngay BẢO CHÂU Cấp 1 
 •  
 •  
 • Cấp 1
 • Tỉ lệ đánh trúng : +20%
 • Tấn công khi đánh chí mạng : +3%
 • Kháng Tất Cả : + 40
 • Sinh Lực Tối Đa: +3000 Điểm
 • Tỷ lệ sinh lực tối đa: 2%
 • Phát huy lực tấn công cơ bản: 1%
UntitledBẢO CHÂU KIM HOÀNG
 • Nguồn gốc: Bảo Châu này có sức mạnh thần kỳ, dùng để tăng thêm sức mạnh cho Bảo Châu.<enter>Đến NPC nâng cấp sẽ chỉ cách dùng. Nhận Được từ Quà Nạp Lần Đầu, Quà Nạp Hằng Ngày, Rương Huyền Thoại Anh Hùng
 • Mỗi lần nâng cấp tốn 25000 Nguyên Liệu X Cấp Bảo Châu
   

II.Hướng dẫn nâng cấp

Hình ảnh Mô tả
CƠ QUAN NÂNG CẤP

 • Hướng dẫn mở Thiên Tướng: ĐẾN NPC CƠ QUAN NÂNG CẤP >> NÂNG CẤP CÁC CHỨC NĂNG F1 >> BẢO CHÂU
 • Quá trình Nâng Cấp: DÙNG 10000 NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT + 20000 ĐỒNG THƯỜNG CHO 1 LẦN NÂNG CẤP
 • Lưu ý: Khi nâng cấp Thiên Tướng có tỷ lệ thất bại. BẢO CHÂU max cấp là cấp 10.
 • Dùng <Bùa Bảo Toàn> Để không bị rớt cấp khi cường hóa thất bại !
 • Mỗi lần nâng cấp tốn 100 vạn đồng
Cấp Bảo Châu Tỷ Lệ % Bảo Châu Kim Hoàng
1 Mốc Nạp 100K VND
2 90 50000
3 80 75000
4 70 100000
5 60 125000
6 50 150000
7 40 175000
8 30 200000
9 20 225000
10 10 250000

Lưu Ý: 

 • Nâng Cấp có tỉ lệ rớt
 • Dùng bùa bảo toàn, khi xịt giữ nguyên cấp cũ