Hướng Dẫn

Phụng Hoàng

02-01-2020

I : NPC NÂNG CẤP

II: SỐ LƯỢNG NGUYÊN LIỆU

CấpPhụng Hoàng Thiên DẫnTỷ lệ thành công %
Cấp 1Code Facebook
Cấp 210000100
Cấp 31500090
Cấp 42000080
Cấp 52500070
Cấp 63000060
Cấp 73500050
Cấp 84000040
Cấp 94500030
Cấp 105000020

Chú ý :

Nâng cấp có tỉ lệ thất bại, khi thất bại sẽ bị rớt 1 cấp

Dùng bùa bảo toàn khi thất bại sẽ không bị rớt cấp