Hướng Dẫn

Kỹ Năng Bang

16-02-2020

I : NPC NÂNG CẤP

II: SỐ LƯỢNG NGUYÊN LIỆU

CấpTrùng Sinh ĐơnTỷ lệ thành công %
Cấp 1Code Facebook
Cấp 2500100
Cấp 3100090
Cấp 4150080
Cấp 5200070
Cấp 6250060
Cấp 7300050
Cấp 8350040
Cấp 9400030
Cấp 10450020