Hướng Dẫn

Kinh Mạch

30-06-2019

I.NPC liên quan.

Tiến hành nâng cấp ở CƠ QUAN NÂNG CẤP tại Thành Chính

II.Nguồn Gốc Nguyên Liệu

<Tinh Mạch Dẫn Mạch> được dung luyện từ Chân Khí Hoàn – Bát Mạch Đơn – Trùng Sinh Đơn

Đến NPC Đổi Thưởng (Thành Chính) để dung luyện

III.Tiến Hành Nâng Cấp

Bảng Số Lượng :

CấpTinh Thạch Dẫn MạchĐồng ThườngTỉ lệ(%)
11100 Vạn100%
21100 Vạn90%
31100 Vạn80%
41100 Vạn70%
51100 Vạn60%
61100 Vạn50%
71100 Vạn40%
81100 Vạn30%
91100 Vạn20%
101100 Vạn10%

Lưu ý :

Thất bại không bị rớt cấp