Hướng Dẫn

 

 

I :NPC NÂNG CẤP

Hình ảnh kỹ năng BÍ TRUYỀN – video cụ thể

Cách sở hữu kỹ năng BÍ TRUYỀN – video hướng dẫn cụ thể

Đến NPC Cơ Quan Nâng Cấp >> Nâng Cấp Kỹ Năng Bí Truyền

II: Nguyên Liệu

CấpLinh Hồn Phụng Hoàng LửaKNB Thiên Phụng KiếmTỉ Lệ
Bí Truyền 12020 60%
Bí Truyền 22020 60%
Bí Truyền 32020 60%
Bí Truyền 42020 60%
Bí Truyền 5202060%
Bí Truyền 62020 60%
Bí Truyền 72020 60%
Bí Truyền 82020 60%
Bí Truyền 92020 60%
Bí Truyền 102020 60%

Lưu Ý

  • Linh hồn phụng hoàng lửa được dung luyên từ 100 Lệnh Bài Kỹ Năng Bí Truyền (180-200). Đến NPC Hoạt Động để dung luyện
  • Khi nâng cấp thất bại, chỉ mất nguyên liệu, không rớt cấp
  • Chỉ được dùng 2 Phái, nếu chuyển phải mà nâng kỹ năng khác, kỹ năng cũ sẽ bị xóa đi.