Hướng Dẫn

Thiên Tướng

16-02-2020

I : NPC NÂNG CẤP

II: SỐ LƯỢNG NGUYÊN LIỆU

CấpTrùng Sinh ĐơnTỷ lệ thành công %
Cấp 1Code Facebook
Cấp 22000100
Cấp 3300090
Cấp 4400080
Cấp 5500070
Cấp 6600060
Cấp 7700050
Cấp 8800040
Cấp 9900030
Cấp 101000020

Chú ý :

Nâng cấp có tỉ lệ thất bại, khi thất bại sẽ bị rớt 1 cấp

Dùng bùa bảo toàn khi thất bại sẽ không bị rớt cấp