Hướng Dẫn

I.NPC liên quan.

 • Tiến hành mua trang bị ở NPC CỬA HÀNG tại Thành Chính Phượng Tường

Untitled
II.Hình ảnh trang bị

 • Dùng Lệnh bài trang bị để mua Rương trang bị.
 • Lệnh bài trang bị thu thập được thông qua: NPC CỔ THIÊN LẠC >> KỲ TRÂN CÁC.
Rương trang bị Hình ảnh trang bị
Rương Trang Bị Càn Khôn

 •  

 • Giá: 4500 Lệnh bài trang bị
 • (Nhận full set khi sử dụng Code Facebook)
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Untitled-41.png
Rương Trang Bị Hỗn Thiên

 •  

 • Giá: 5000 Lệnh bài trang bị
 • Mở rương cần 1 SET trang bị Càn Khôn tương ứng
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Untitled-42.png
– Rương Trang Bị Liệt Hỏa

 •  

 • Giá: 18000 Lệnh bài trang bị
 • Mở rương cần 1 SET trang bị Hỗn Thiên tương ứng
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Untitled-43.png
– Rương Trang Bị Cửu Âm

 •  

 • Giá: 36000 Lệnh bài trang bị
 • Mở rương cần 1 SET trang bị Liệt Hỏa tương ứng
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Untitled-44.png
Rương Trang Bị Kim Cang

 • Giá: 90000 Lệnh bài trang bị
 • Mở rương cần 1 SET trang bị Cửu Âm tương ứng
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Untitled-45.png
 • Rương Trang Bị Thiên Phụng
 •  
 • Giá: 180000 Lệnh bài trang bị
 • Mở rương cần 1 SET trang bị Kim Cang tương ứng
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Untitled-46.png

Lưu Ý: 

 • Mở rương nhầm món trang bị sẽ không được hỗ trợ lại
 • Mở rương cấp cao hơn cần 1 SET trang bị cấp thấp hơn tương ứng

Đổi set Trang bị

Đến NPC Cơ Quan Nâng Cấp >> Đổi SET Trang Bị

Lưu ý là phải rời khỏi phái rồi vào phái cần đổi hệ trang bị.

VIDEO HƯỚNG DẪN ANH EM MUA TRANG BỊ – ĐỔI SET – ĐỔI VŨ KHÍ

Set Trang BịPhí 1 lần đổi (KNB Thiên Phụng)
Hỗn Thiên100
Liệt Hỏa200
Cửu Âm300
Kim Cang400
Thiên Phụng500