Hướng Dẫn

Vạn Hoa cốc tọa lạc tại bên trong quần sơn, hoàn toàn bị vây trong những vách đá cao và dốc, cần phải đi xuyên qua một đường hầm bí mật mới có thể đến được.

I.Cách Thức Tham Gia

  • Lập tổ đội và mở bản đồ tại Phượng Tường

II. Mục Tiêu

  • Tiêu diệt tất cả quái trong bản đồ, khi chết Boss + mở rương sẽ rơi ra phần thưởng

III.Phần Thường

  • Đồng, Trùng Sinh Đơn, Kinh Nghiệm và các phần thường giá trị khác.
Vật Phẩm Bản Đồ
Bản đồ Vạn Hoa Cốc
Mua trong kỳ trân các
Lệnh Bài Thiên Quỳnh Cung
Mua trong kỳ trân các