Cày Cuốc

Bạch Hổ Đường là một trong những tính năng hấp dẫn trong Kiếm Thế. Khi tham gia vào tính năng này nhân sĩ sẽ được thể hiện tài chiến đấu cùng bang hội và gia tộc của mình. Ngoài ra phần thưởng sau khi tham gia tính năng này cũng rất hấp dẫn. Thân mời nhân sĩ theo dõi.

Thời gian và điều kiện tham gia

Thời gian
 • Ban ngày: từ 08h30 đến 17h30, diễn ra 10 trận/ngày (sơ cấp và cao cấp đều đi được).
 • Ban đêm: từ 21h30 – 06h30 ngày tiếp theo, diễn ra 10 trận/đêm (chỉ có cao cấp và Hoàng Kim mới đi được).
 • 30 phút đầu tiên báo danh, sau đó sẽ chính thức bắt đầu hoạt động.
Điều kiện

Kiếm Thế

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
 • Truyền Tống Bạch Hổ Đường xuất hiện ở các thành thị lớn.
 • Chức năng: Đưa nhân vật từ thành thì vào Bạch Hổ Đường.
Kiếm Thế

Hình ảnh minh họa tại một thành thị

Kiếm Thế
 • NPC Môn Đồ Bạch Hồ Đường có mặt ở các cửa Đông – Tây Nam – Bắc.
 • Chức năng: báo danh vào Bạch Hổ Đường.
Kiếm Thế
 • Xa phu trong Bạch Hổ Đường có chức năng đưa nhân vật trở về các thành thị.

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú
 • Đối thoại với NPC Truyền Tống để vào Bạch Hổ Đường.
 • Mỗi nhân vật chỉ được phép tham gia Bạch Hổ Đường 4 lần (miễn phí).
 • Nếu muốn thêm lần đi Bạch Hổ Đường có thể mua Lệnh Bài Bạch Hổ Đường trên Kỳ Trân Các.
 • Báo danh tại các NPC Môn Đồ Bạch Hồ Đường có mặt ở các cửa Đông – Tây Nam – Bắc để vào tham gia vượt ải.
 • Có thể chọn Bạch Hổ Đường tương ứng với đẳng cấp của nhân vật để tham gia.

Kiếm Thế

Sau khi bắt đầu hoạt động, tầng 1, 2, 3 Bạch Hổ Đường sẽ xuất hiện tiểu quái, hạ gục tiểu quái sẽ được kinh nghiệm và vật phẩm.

Kiếm Thế

Sau 1 thời gian nhất định tiến hành hoạt động, sẽ có thông báo nhắc nhở người chơi xuất hiện Boss Thủ Lĩnh. Kiếm Thế Sau khi hạ gục Boss Thủ Lĩnh sẽ nhận được kinh nghiệm, vật phẩm và đường đi vào tầng kế tiếp sẽ mở.

Kiếm Thế

 • Sau khi vượt qua được tầng 1 và 2, tất cả nhân vật sẽ gặp nhau tại tầng 3.
 • Sau khi hạ gục Thủ Lĩnh Bạch Hổ Đường tầng 3 thì nhân vật có thể ra ngoài theo lối lối ra.
 • Hoặc hết thời gian vượt ải quy định, nhân vật cũng tự đồng được đưa ra ngoài.

Mô hình chiến đấu trong Bạch Hổ Đường

 •  
 

Phần thưởng – Train các quái trong BHD sẽ ngẫu nhiên nhận được rương LB Bạch Hổ Đường

Điều kiện Phần thưởng
Khi nhân vật đăng ký thành công và đấu vượt ải 40 điểm danh vọng Bạch Hổ Đường.
Train Quái Bạch Hổ Đường Tầng 1 Rớt Kim Nguyên Bảo BHD
   

Tỷ Giá Đổi Đồng Thường

Tỷ Giá Kim Nguyên Bảo BHD
1 KNB BHD= 200 Đồng Thường

Đến NPC Đổi Thưởng để đổi nhé

Những vấn đề cần chú ý

 • Đã vào Bạch Hổ Đường, muốn ra phải thoát khỏi trò chơi hoặc bị đánh trọng thương.
 • Vào Bạch Hổ Đường có 4 hướng để người chơi tham gia: Đông, Tây, Nam, Bắc

Kiếm Thế

 

Lưu Ý: 

 • Bạch hổ đường ở Thiên Phụng Kiếm chỉ có 1 tầng ! Train KNB BHD trong đó và ra NPC Đổi Thưởng đổi xong