Cày Cuốc

Tiêu Dao Cốc

03-07-2019

Tiêu Dao Cốc – một nơi thần bí. Đồn rằng, nơi này chôn giấu rất nhiều Kỳ Trân Dị Bảo. Không những thế, Tiêu Dao Cốc còn là nơi ẩn cư của một nhóm Kỳ Nhân Dị Sĩ. Từ khi Cửu Thiên Đạo Nhân công bố tấm bản đồ Tiêu Dao Cốc, võ lâm cao thủ trong thiên hạ đã tranh nhau đến thử vận may.

Thời gian báo danh

Từ 00h00 đến 02h00 sáng và từ 12h00 đến 23h00.

  • 00h00 bắt đầu cho báo danh 00h30 bắt đầu chuyến đầu tiên.
  • Chuyến cuối cùng là chuyến 23h00.
  • Cứ 30 phút thì có 1 chuyến.

NPC Liên quan

Đến thành Biện Kinh gặp NPC Hướng Dẫn Tiêu Dao Cốc Triệu Khàn để vào.

 

Điều kiện tham gia

  • Nhân vật đạt đẳng cấp 80.
  • Đã gia nhập môn phái.

Tiêu dao cốc giờ đây đã có thể qua trận khác khi xong nhiệm vụ, chứ không phải chờ hết thời gian vốn có của nó nữa và quà đã được thêm vào khi kết thúc 1 trận tiêu dao cốc.

Nội dung hoạt động

  • Sẽ có 2 cổng Tiêu Dao cho đồng đạo lựa chọn.
 
  • Mỗi ngày đồng đạo chỉ được tham gia tối đa là 4 lần.
  • Nếu không tham gia thì được cộng dồn lại tối đa là 14 lần.
  • Tổ đội phải ít nhất là 4 thành viên mới có thể tham gia Vượt ải Tiêu Dao Cốc.
  • Tổ đội sẽ phải vượt qua tất cả 5 ải, mỗi ải sẽ ngẫu nhiên không giống nhau. Trong khi vượt ải đồng đạo có thể nhặt được Huyền tinh hoặc Lệnh bài Tiêu Dao Cốc phục vụ cho việc làm

Phần Thưởng Vượt Ải Tiêu Dao Cốc Đáng Giả

Trùng sinh đơn và Tiền Xu sẽ rơi ra từ quái ở TDC

Qua mỗi 1 trận TDC, các anh hùng sẽ nhận quà sau

Tiêu Dao CốcQuà khi xong 1 trận TDC
14 Lần /1 tuần2 Linh Hồn Luân Hồi
200 Tiền Xu
50 Linh Hồn Phụng Hoàng Lửa
100 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
100 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
222 Đá Thần SA
222 Đá Huyền Thiết
100 Sao Bạc
100 Sao Đồng

Video đi TIÊU DAO CỐC