Hướng Dẫn

Mỗi đợt tích nạp 500.000 VND bạn sẽ nhận được 100 Chuông Giáng Sinh

Chuông Giáng Sinh cũng có thể rơi ra khi tiêu diệt các BOSS Hoàng Kim 55 75 95

Chuột phải vào đạo cụ trên để mở ra giao diện lật thẻ :

Mỗi vòng sẽ tốn 10 Chuông Giáng Sinh. Mỗi ngày quay tối đa 10 vòng

Vật Phẩm Phần Thưởng
Chuông Bạc Giáng Sinh5 Mảnh Ngoại Trang Cao Cấp
40 Linh Hồn Thú Cưỡi
20 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
Người Tuyết Noel5 Mảnh Ngoại Trang Cao Cấp
50 Linh Hồn Thú Cưỡi
30 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
Cây Thông Giáng Sinh5 Mảnh Ngoại Trang Cao Cấp
100 Linh Hồn Thú Cưỡi
40 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
Hươu Con Giáng Sinh10 Mảnh Ngoại Trang Cao Cấp
100 Linh Hồn Thú Cưỡi
50 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
Bao Tay Ấm Áp Giáng Sinh15 Mảnh Ngoại Trang Cao Cấp
150 Linh Hồn Thú Cưỡi
60 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
Vớ Nhung Ấm Áp Giáng Sinh20 Mảnh Ngoại Trang Cao Cấp
200 Linh Hồn Thú Cưỡi
100 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn