Hướng Dẫn

Liệt Diệm

23-12-2020

I.Hướng dẫn nâng cấp

Các Dòng Liệt DiệmTinh Trần KhấuLiệt Diệm ThạchTỉ LệĐồng
Liệt Diệm Kiếm500005000010%500 Vạn
Liệt Diệm Đao500005000010%500 Vạn
Liệt Diệm Côn500005000010%500 Vạn
Liệt Diệm Thương500005000010%500 Vạn
Liệt Diệm Chùy50000500005%500 Vạn
Liệt Diệm Nhẫn50000500005%500 Vạn
Liệt Diệm Thủ50000500005%500 Vạn
Liệt Diệm Quang50000500003%500 Vạn
Liệt Diệm Tiêu50000500003%500 Vạn
Liệt Vô Cực50000500003%500 Vạn

II: LƯU Ý

– Nâng Cấp có tỷ lệ thất bại. Thất bại chỉ mất nguyên liệu, không bị rớt cấp !
– Nguyên Liệu hiện tại xuất hiện ở SHOP ĐIỂM TÍCH CỰC