Hướng Dẫn

Mặt Nạ

09-02-2020

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp ở CƠ QUAN NÂNG CẤP tại Thành Chính
  •  
  •  
  • – Cần mặt nạ cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

II.Nguyên liệu nâng cấp.

Mặt Nạ Tiền Xu Mặt Ghép Mặt Nạ- Cao Dị Dung Thạch
Cấp 1 CODE LIKE SHARE Facebook
Cấp 2 400 10 0
Cấp 3 600 15 0
Cấp 4 800 20 0
Cấp 5 1000 25 0
Cấp 6 1200 30 0
Cấp 7 1400 35 0
Cấp 8 1600 40 0
Cấp 9 1800 45 0
Cấp 10 2000 50 0
Cấp 11 2500 70 0
Cấp 12 3000 90 0
Cấp 13 3500 120 0
Cấp 14 4000 150 0
Cấp 15 4500 180 0
Cấp 16 5000 210 0
Cấp 17 5500 240 0
Cấp 18 6000 270 0
Cấp 19 6500 300 0
Cấp 20 7000 330 0
Cấp 21 10000 430 0
Cấp 22 13000 530 0
Cấp 23 16000 630 0
Cấp 24 19000 730 0
Cấp 25 22000 830 0
Cấp 26 25000 930 0
Cấp 27 28000 1030 0
Cấp 28 31000 1130 0
Cấp 29 34000 1230 0
Cấp 30 37000 1330 0

Cao Cấp – Tiến Cấp Ma Nguyệt Quán S

Khi đã có Mặt Nạ Thiên Phụng 10, anh hùng được quyền tiến cấp lên Ma Nguyệt Quán S