Hướng Dẫn

Hướng Dẫn Nạp Thẻ

TỈ LỆ NẠP ĐỒNG

(Chuyển Khoản nhận thêm 100% Đồng Thường)

ATM/ Ví điện tử/ QRcode
Mệnh giá thẻ (VNĐ)ĐồngPhần Thưởng
100,0001500v2000 Tiền Xu & 10 Bùa Bảo Toàn & 1000
200,0003000v4000 Tiền Xu & 20 Bùa Bảo Toàn
300,0004500v6000 Tiền Xu & 30 Bùa Bảo Toàn
500,0007500v10000 Tiền Xu & 50 Bùa Bảo Toàn
1,000,00015000v20000 Tiền Xu & 100 Bùa Bảo Toàn

Thẻ Cào
Mệnh giá thẻ (VNĐ)ĐồngPhần Thưởng
100,0001000v2000 Tiền Xu & 10 Bùa Bảo Toàn
200,0002000v2000 Tiền Xu & 20 Bùa Bảo Toàn
300,0003000v6000 Tiền Xu & 30 Bùa Bảo Toàn
500,0005000v10000 Tiền Xu & 50 Bùa Bảo Toàn
1,000,00010000v20000 Tiền Xu & 100 Bùa Bảo Toàn

Mốc Tích Luỹ Nạp EVENT Tháng 10Phần Thưởng Tích Luỹ
1000v1000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
1500 Lệnh Bài Trang Bị
2000v3000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
3500 Lệnh Bài Trang Bị
5000v5000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
5000 Lệnh Bài Trang Bị
10000v6000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
10000 Lệnh Bài Trang Bị
20000v7000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
30000v8000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
50000v12000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
Đồng Hành 9 Kỹ Năng (Khoá)
Gói QuàPhần Thưởng
Gói Quà Hằng Ngày (Nạp 20.000 VND)1000 Đá Huyền Thiết
1000 Đá Thần Sa
500 Tiền Xu
2 Lam Long Đơn Thiên Đẫn
Gói Quà Tuần (Nạp 200.000 VND)100 Kim Nguyên Bảo
2000 Tiền Xu
Gói Quà Tháng (Nạp 500.000 VND)1 Bí Tịch Đồng Hành Truyền Thuyết (Khóa)
100 Mảnh Ghép Mặt Nạ Cao
50000 Mảnh Già Lam Kinh

Các Gói Quà Nạp Lần Đầu

Mốc NạpQuà Nạp
50.000 VND1 Túi Tiền Xu Lớn (Mở Nhận 100 Tiền Xu)
1 Túi Nguyên Liệu Kinh Mạch (Mở Nhận 100 Nguyên Liệu Kinh Mạch)
1 Túi Nguyên Liệu Thú Cưỡi (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Thú Cưỡi)
10 Lệnh Bài Vận Tiêu
1 Túi Nguyên Liệu Huy Chương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Huy Chương)
1 Túi Nguyên Liệu Thần Binh (Mở Nhận 5000 Nguyên Liệu Thần Binh)
1 Túi Nguyên Liệu Hầu Vương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương)
1 Túi Nguyên Liệu Nâng [Pháp Bảo] Nhật Nguyệt Hồn (Mở Nhận 500 Nguyên Liệu)
5 Túi Nguyên Liệu Huy Chương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Huy Chương)
5 Túi Nguyên Liệu Thần Binh (Mở Nhận 5000 Nguyên Liệu Thần Binh)
50 Lệnh Bài Ma Vương
50000 Bảo Châu Kim Hoàng (Nâng Cấp Bảo Châu)
100.000 VND4 Trứng Thú Cưng Theo Sau
5 Túi Tiền Xu Lớn
5 Túi Nguyên Liệu Kinh Mạch
5 Túi Nguyên Liệu Thú Cưỡi
1 Túi Đá Thần Sa Lớn (Mở Nhận 500 Đá Thần Sa)
1 Túi Đá Huyền Thiết Lớn (Mở Nhận 500 Đá Huyền Thiết)
1 Túi Dị Dung Thạch (Mở Nhận 500 Dị Dung Thạch)
50 Lệnh Bài Vận Tiêu
1 Thánh Linh Tích Hồn Trung (Dung Luyện Từ 1000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn)
1 Chân Nguyên Tu Luyện Trung (Dung Luyện Từ 1000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn)
5 Túi Nguyên Liệu Hầu Vương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương)
5 Túi Nguyên Liệu Nâng [Pháp Bảo] Nhật Nguyệt Hồn (Mở Nhận 500 Nguyên Liệu)
5 Túi Nguyên Liệu Huy Chương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Huy Chương)
5 Túi Nguyên Liệu Thần Binh (Mở Nhận 5000 Nguyên Liệu Thần Binh)
100 Lệnh Bài Ma Vương
5000 Trùng Sinh Đơn (Trùng Sinh)
100000 Bảo Châu Kim Hoàng (Nâng Cấp Bảo Châu)
50000 Mảnh Ngoại Trang
200.000 VND100000 Mảnh Ngoại Trang
500 Tiền Xu
Rương Phi Phong Vô Thần (Vĩnh Viễn)
Thú Cưỡi Băng Phong SS
Thú Cưỡi Hoả Ngục SS
500.000 VND1000 Tiền Xu
Rương Phi Phong Phong Vân Vương Giả (Vĩnh Viễn)
1.000.000 VND1 Trứng Thú Cưng Thanh Long
3000 Tiền Xu
2.000.000 VNDPhi Phong Phong Vũ – Ngọc Vũ (Vĩnh Viễn)

4000 Tiền Xu
4 Trứng Thú Cưng : Thiên Thần, Sư Muội, Mã Tiểu Cư, Thạch Thanh Lộ
3.000.000 VND5000 Tiền Xu
Ánh Trăng Thanh Sương SSS – 30 Ngày (Thú Cưỡi)
Địa Vương Ngục Kỳ SSS – 30 Ngày (Thú Cưỡi)


4.000.000 VNDThú Cưng Theo Sau – KIM HẦU
10 Bí Tịch Đồng Hành Truyền Thuyết (Khóa) (Nâng cấp kỹ năng đồng hành)
10000 Tiền Xu

Gói Quà Nguyên Liệu

(Nạp Mốc Nào Nhận Mốc Đó – Không Tích Lũy)

Mốc NạpPhần Thưởng
(Lưu ý khi bạn ấn dòng: Nhận Đồng Nạp Thẻ thì các quà này cũng sẽ nhận cùng lúc.
Khi nhận sẽ ở dạng nguyên liệu rút gọn)
100.000 VNĐ

666 Đá Thần Sa
666 Đá Huyền Thiết
6 Lam Long Đơn Thiên Dẫn
14 Linh Hồn Phụng Hoàng Lửa
6 Mảnh Mặt Nạ Cao
2000 Trùng Sinh Đơn
666 Chân Khí Hoàn
666 Bát Mạch Đơn
666 Sao Vàng
666 Sao Bạc
666 Linh Hồn Hầu Vương
6 Linh Hồn Thú Cưỡi
200.000 VNĐ

1333 Đá Thần Sa
1333 Đá Huyền Thiết
13 Lam Long Đơn Thiên Dẫn
28 Linh Hồn Phụng Hoàng Lửa
13 Mảnh Mặt Nạ Cao
4000 Trùng Sinh Đơn
1333 Chân Khí Hoàn
1333 Bát Mạch Đơn
1333 Sao Vàng
1333 Sao Bạc
1333 Linh Hồn Hầu Vương
13 Linh Hồn Thú Cưỡi
1 Chân nguyên Tích Luyện Trung
1 Thánh Linh Tích Luyện Hồn
300.000 VND

2000 Đá Thần Sa
2000 Đá Huyền Thiết
20 Lam Long Đơn Thiên Dẫn
42 Linh Hồn Phụng Hoàng Lửa
20 Mảnh Mặt Nạ Cao
6000 Trùng Sinh Đơn
2000 Chân Khí Hoàn
2000 Bát Mạch Đơn
2000 Sao Vàng
2000 Sao Bạc
2000 Linh Hồn Hầu Vương
20 Linh Hồn Thú Cưỡi
2 Chân nguyên Tích Luyện Trung
2 Thánh Linh Tích Luyện Hồn
2 Thần Binh Tinh Thạch
500.000 VNĐ

3333 Đá Thần Sa
3333 Đá Huyền Thiết
33 Lam Long Đơn Thiên Dẫn
71 Linh Hồn Phụng Hoàng Lửa
33 Mảnh Mặt Nạ Cao
10000 Trùng Sinh Đơn
3333 Chân Khí Hoàn
3333 Bát Mạch Đơn
3333 Sao Vàng
3333 Sao Bạc
3333 Linh Hồn Hầu Vương
33 Linh Hồn Thú Cưỡi
3 Chân nguyên Tích Luyện Trung
3 Thánh Linh Tích Luyện Hồn
3 Thần Binh Tinh Thạch
1.000.000 VNĐ

6666 Đá Thần Sa
6666 Đá Huyền Thiết
66 Lam Long Đơn Thiên Dẫn
142 Linh Hồn Phụng Hoàng Lửa
66 Mảnh Mặt Nạ Cao
20000 Trùng Sinh Đơn
6666 Chân Khí Hoàn
6666 Bát Mạch Đơn
6666 Sao Vàng
6666 Sao Bạc
6666 Linh Hồn Hầu Vương
66 Linh Hồn Thú Cưỡi
6 Chân nguyên Tích Luyện Trung
6 Thánh Linh Tích Luyện Hồn
6 Thần Binh Tinh Thạch
2.000.000 VNĐ

13333 Đá Thần Sa
13333 Đá Huyền Thiết
133 Lam Long Đơn Thiên Dẫn
285 Linh Hồn Phụng Hoàng Lửa
133 Mảnh Mặt Nạ Cao
40000 Trùng Sinh Đơn
13333Chân Khí Hoàn
13333 Bát Mạch Đơn
13333 Sao Vàng
13333Sao Bạc
13333Linh Hồn Hầu Vương
133 Linh Hồn Thú Cưỡi
13 Chân nguyên Tích Luyện Trung
13 Thánh Linh Tích Luyện Hồn
13 Thần Binh Tinh Thạch
3.000.000 VNĐ

20000 Đá Thần Sa
20000 Đá Huyền Thiết
200 Lam Long Đơn Thiên Dẫn
428 Linh Hồn Phụng Hoàng Lửa
200 Mảnh Mặt Nạ Cao
60000 Trùng Sinh Đơn
20000 Chân Khí Hoàn
20000 Bát Mạch Đơn
20000 Sao Vàng
20000 sao Bạc
20000 Hồn Hầu Vương
200 Linh Hồn Thú Cưỡi
20 Chân nguyên Tích Luyện Trung
20 Thánh Linh Tích Luyện Hồn
20 Thần Binh Tinh Thạch

Bảng Giá Cấp VIP (Có Tích Lũy)

CẤP VIPTÍCH NẠPQUÀ MỐC
1100.000 VND20000 Mảnh Ấn
500 Tiền Xu
Danh Hiệu: Thành Viên Thân Thiết
2200 .000 VND40000 Mảnh Ấn
1000 Tiền Xu
Danh Hiệu : Nhà Tài Trợ Đồng

3500.000 VND60000 Mảnh Ấn
Trứng Thú Cưng: Thỏ Tinh & Dị Thú
Rương Trang Bị DH Ma Thần +1
1500 Tiền Xu
Danh Hiệu: Nhà tài trợ bạc
41.000.000 VNDRương Trang Bị DH Ma Thần +2
3000 Tiền Xu
100000 Mảnh Ấn
Danh Hiệu: Nhà tài trợ vàng
53.000.000 VNDRương Trang Bị DH Ma Thần +3
5000 Tiền Xu
Danh Hiệu: Nhà tài trợ bạch kim
66.000.000 VNDRương Trang Bị DH Ma Thần +4
Trứng Thú Cưng: Huyền Vũ
10000 Tiền Xu
Danh Hiệu: Nhà Tài Trợ Kim Cương 1
78.000.000 VNDRương Trang Bị DH Ma Thần +5
20000 Tiền Xu
Danh Hiệu: Nhà Tài Trợ Kim Cương 2
812.000.000 VNDRương Trang Bị DH Vô Cực
Trứng Thú Cưng: Chu Tước
40000 Tiền Xu
Danh Hiệu: Nhà Tài Trợ Kim Cương 3
916.000.000 VND Rương Trang Bị DH Đế Vương
60000 Tiền Xu
Danh hiệu: Nhà Tài Trợ Kim Cương 4
1021.000.000 VNDRương Trang Bị DH Vô Nguyên
110 000 Tiền Xu
1 Lần Đổi Tên Trang Bị Theo Tên Nhân Vật
1128.000.000 VNDRương Trang Bị DH Thiên Mệnh
200 000 Tiền Xu
Trứng Thú Cưng Bạch Hổ


Kiếm Thế Thiên Phụng – Như Phụng Hoàng Lửa, Hồi Sinh Từ Tro Tàn