Hướng Dẫn

ÁP DỤNG CHO MÁY CHỦ MỚI – THANH LONG

Nạp ít quà nhiều – nạp 1 lần nhận ngay 5 mốc quà nạp !!!

Hướng Dẫn Nạp Thẻ Tự Động

TỈ GIÁ NẠP ĐỒNG

100.000 VNĐ = 3000 Vạn Đồng

Chuyển Khoản Và MOMO Nhận Thêm 200% Đồng Thường
Khi Rút Đồng Sẽ Được Tặng Kèm Tiền Xu & Bùa Bảo Toàn

I. Bảng Quy Đổi Đồng

ATM/ Ví điện tử/ QRcode
Mệnh giá thẻ (VNĐ)Đồng (Đã bao gồm khuyến mãi)Phần Thưởng (nhận kèm khi rút đồng)
100,000đ3000v
2000 Tiền Xu
10 Bùa Bảo Toàn
200,000đ6000v
4000 Tiền Xu
20 Bùa Bảo Toàn
300,000đ9000v
6000 Tiền Xu
30 Bùa Bảo Toàn
500,000đ15000v
10000 Tiền Xu
50 Bùa Bảo Toàn
1,000,000đ20000v
20000 Tiền Xu
100 Bùa Bảo Toàn
**Phần thưởng sẽ được tự động đưa vào túi khi rút đồng.
Thẻ Cào
Mệnh giá thẻ (VNĐ)Đồng (Đã bao gồm khuyến mãi)Phần Thưởng (nhận kèm khi rút đồng)
100,000đ1000v
2000 Tiền Xu
10 Bùa Bảo Toàn
200,000đ2000v
2000 Tiền Xu
20 Bùa Bảo Toàn
300,000đ3000v
6000 Tiền Xu
30 Bùa Bảo Toàn
500,000đ5000v
10000 Tiền Xu
50 Bùa Bảo Toàn
1,000,000đ10000v
20000 Tiền Xu
100 Bùa Bảo Toàn
**Phần thưởng sẽ được tự động đưa vào túi khi rút đồng.

II. Gói Quà Nạp Ngày / Tuần / Tháng

Mốc Tích LuỹPhần Thưởng
Gói Quà Hằng Ngày
(Nạp 20.000 VND)

2000 Đá Huyền Thiết
2000 Đá Thần Sa
500 Tiền Xu
2 Lam Long Đơn Thiên Đẫn
Gói Quà Tuần
(Nạp 200.000 VND)

5000 Điểm Tích Cực
3000 Trùng Sinh Đơn
3000 Tiền Xu
Gói Quà Tháng
(Nạp 500.000 VND)

10 Bí Kíp Đồng Hành Truyền Thuyết (Khóa)
100 Mảnh Mặt Nạ – Cao
50 000 Mảnh Già Lam Kinh

III. Mốc Tích Luỹ Nạp Nguyên Liệu

**Nạp mốc lớn sẽ được nhận bao gồm tất cả các mốc nhỏ hơn

Mốc Tích LuỹPhần Thưởng Tích Luỹ
100.000đ
1000 Nguyên Liệu Nâng Vũ Khí
1000 Lệnh Bài Trang Bị
1000 Trùng Sinh Đơn
20 Mảnh Ấn – Cao
20 Mảnh Ngoại Trang – Cao
20 Mảnh Mặt Nạ – Cao
20 Mảnh Linh Hồn Thú Cưỡi
200.000đ
2500 Nguyên Liệu Nâng Vũ Khí
2500 Lệnh Bài Trang Bị
2000 Trùng Sinh Đơn
40 Mảnh Ấn – Cao
40 Mảnh Ngoại Trang – Cao
40 Mảnh Mặt Nạ – Cao
40 Mảnh Linh Hồn Thú Cưỡi
500.000đ
4000 Nguyên Liệu Nâng Vũ Khí
4000 Lệnh Bài Trang Bị
4000 Trùng Sinh Đơn
50 Mảnh Ấn – Cao
50 Mảnh Ngoại Trang – Cao
50 Mảnh Mặt Nạ – Cao
50 Mảnh Linh Hồn Thú Cưỡi
1.000.000đ
6000 Nguyên Liệu Nâng Vũ Khí
6000 Lệnh Bài Trang Bị
6000 Trùng Sinh Đơn
60 Mảnh Ấn – Cao
60 Mảnh Ngoại Trang – Cao
60 Mảnh Mặt Nạ – Cao
60 Mảnh Linh Hồn Thú Cưỡi
2.000.000đ
7000 Nguyên Liệu Nâng Vũ Khí
7000 Lệnh Bài Trang Bị
7000 Trùng Sinh Đơn
70 Mảnh Ấn – Cao
70 Mảnh Ngoại Trang – Cao
70 Mảnh Mặt Nạ – Cao
70 Mảnh Linh Hồn Thú Cưỡi
3.000.000đ
8000 Nguyên Liệu Nâng Vũ Khí
8000 Lệnh Bài Trang Bị
8000 Trùng Sinh Đơn
80 Mảnh Ấn – Cao
80 Mảnh Ngoại Trang – Cao
80 Mảnh Mặt Nạ – Cao
80 Mảnh Linh Hồn Thú Cưỡi
4.000.000đ
9000 Nguyên Liệu Nâng Vũ Khí
9000 Lệnh Bài Trang Bị
9000 Trùng Sinh Đơn
90 Mảnh Ấn – Cao
90 Mảnh Ngoại Trang – Cao
90 Mảnh Mặt Nạ – Cao
90 Mảnh Linh Hồn Thú Cưỡi
5.000.000đ
Đồng Hành 9 Kỹ Năng (Khoá)
11000 Nguyên Liệu Nâng Vũ Khí
11000 Lệnh Bài Trang Bị
11000 Trùng Sinh Đơn
100 Mảnh Ấn – Cao
100 Mảnh Ngoại Trang – Cao
100 Mảnh Mặt Nạ – Cao
100 Mảnh Linh Hồn Thú Cưỡi

VI. Mốc Nạp Tích Lũy Phú Ông

**Nạp mốc lớn sẽ được nhận bao gồm tất cả các mốc nhỏ hơn

Mốc NạpQuà Nạp
50.000 VND
2 Túi Tiền Xu Lớn (Mở Nhận 100 Tiền Xu)
2 Túi Nguyên Liệu Kinh Mạch (Mở Nhận 100 Nguyên Liệu Kinh Mạch)
1 Túi Nguyên Liệu Thú Cưỡi (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Thú Cưỡi)
10 Lệnh Bài Vận Tiêu
1 Túi Nguyên Liệu [Pháp Bảo] Nhật Nguyệt Hồn (Mở Nhận 500 Nguyên Liệu)
50 000 Bảo Châu Kim Hoàng (Nâng Cấp Bảo Châu)
100.000 VND
4 Trứng Thú Cưng Theo Sau
5 Túi Tiền Xu Lớn
5 Túi Nguyên Liệu Kinh Mạch
5 Túi Nguyên Liệu Thú Cưỡi
1 Túi Đá Thần Sa Lớn (Mở Nhận 500 Đá Thần Sa)
1 Túi Đá Huyền Thiết Lớn (Mở Nhận 500 Đá Huyền Thiết)
1 Túi Dị Dung Thạch (Mở Nhận 500 Dị Dung Thạch)
50 Lệnh Bài Vận Tiêu
1 Thánh Linh Tích Hồn Trung (Dung Luyện Từ 1000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn)
1 Chân Nguyên Tu Luyện Trung (Dung Luyện Từ 1000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn)
5 Túi Nguyên Liệu [Pháp Bảo] Nhật Nguyệt Hồn (Mở Nhận 500 Nguyên Liệu)
5000 Trùng Sinh Đơn
100 000 Bảo Châu Kim Hoàng (Nâng Cấp Bảo Châu)
50 000 Mảnh Ngoại Trang
200.000 VND
100 000 Mảnh Ngoại Trang
1000 Tiền Xu
Phi Phong Vô Thần (Vĩnh Viễn)
Thú Cưỡi Băng Phong SS
Thú Cưỡi Hoả Ngục SS
500.000 VND
3000 Tiền Xu
10 000 Trùng Sinh Đơn
Phi Phong – Phong Vân Vương Giả (Vĩnh Viễn)
1.000.000 VND
6000 Tiền Xu
500 Điểm Chiến Thần
1 Trứng Thú Cưng Thanh Long
2.000.000 VND
10 000 Tiền Xu
20 000 Trùng Sinh Đơn
4 Trứng Thú Cưng
Thiên Thần, Sư Muội, Mã Tiểu Cư, Thạch Thanh Lộ
Phi Phong – Phong Vũ / Ngọc Vũ (Vĩnh Viễn)

3.000.000 VND
900 Điểm Chiến Thần
20 000 Tiền Xu
30 000 Trùng Sinh Đơn
Ánh Trăng Thanh Sương SSS – 30 Ngày (Thú Cưỡi)
Địa Vương Ngục Kỳ SSS – 30 Ngày (Thú Cưỡi)


4.000.000 VND
Thú Cưng KIM HẦU
2000 Điểm Tích Cực
25 000 Tiền Xu
35 000 Trùng Sinh Đơn
10 Bí Kíp Đồng Hành Truyền Thuyết (Khóa) (Nâng cấp kỹ năng đồng hành)
5.000.000 VND
5000 Điểm Tích Cực
30 000 Tiền Xu
40 000 Trùng Sinh Đơn
1500 Điểm Chiến Thần
20 Bí Kíp Đồng Hành Truyền Thuyết (Khóa) (Nâng cấp kỹ năng đồng hành)

V. Bảng Giá Cấp VIP (Có Tích Lũy)

CẤP VIPTÍCH NẠPQUÀ MỐC
1100.000 VND
20 000 Mảnh Ghép Ấn
1000 Tiền Xu
Danh Hiệu: Thành Viên Thân Thiết
2200.000 VND
40 000 Mảnh Ghép Ấn
1200 Tiền Xu
Danh Hiệu : Nhà Tài Trợ Đồng
3500.000 VND
60 000 Mảnh Ấn
2000 Tiền Xu
Trứng Thú Cưng: Thỏ Tinh & Dị Thú
Danh Hiệu: Nhà Tài Trợ Bạc
Rương Trang Bị Đồng Hành Ma Thần +1
41.000.000 VND
3000 Tiền Xu
100 000 Mảnh Ấn
Danh Hiệu: Nhà Tài Trợ Vàng
Rương Trang Bị Đồng Hành Ma Thần +2
53.000.000 VND
7000 Tiền Xu
Đồng Hành 8 Kỹ Năng (Khoá)
Danh Hiệu: Nhà Tài Trợ Bạch Kim
Rương Trang Bị Đồng Hành Ma Thần +3
65.000.000 VND

10 000 Tiền Xu
Trứng Thú Cưng: Huyền Vũ
Danh Hiệu: Nhà Tài Trợ Kim Cương 1
Rương Trang Bị Đồng Hành Ma Thần +4
77.000.000 VND
20 000 Tiền Xu
Danh Hiệu: Nhà Tài Trợ Kim Cương 2
Rương Trang Bị Đồng Hành Ma Thần +5
810.000.000 VND
40 000 Tiền Xu
Trứng Thú Cưng: Chu Tước
Danh Hiệu: Nhà Tài Trợ Kim Cương 3
Rương Trang Bị Đồng Hành Vô Cực
914.000.000 VND
60 000 Tiền Xu
Danh hiệu: Nhà Tài Trợ Kim Cương 4
Rương Trang Bị Đồng Hành Đế Vương
1017.000.000 VND
15 000 Trùng Sinh Đơn
90 000 Tiền Xu
Rương Trang Bị Đồng Hành Vô Nguyên
1120.000.000 VND
22 000 Trùng Sinh Đơn
100 000 Tiền Xu
Trứng Thú Cưng Bạch Hổ
Rương Trang Bị Đồng Hành Thiên Mệnh
( Thiên Hạ Vô Song )

Kiếm Thế Thiên Phụng – Như Phụng Hoàng Lửa, Hồi Sinh Từ Tro Tàn