Hướng Dẫn

I. Tiến hành nâng cấp

II: BẢNG SỐ LƯỢNG

Cấp Ngoại TrangMảnh Ngoại Trang – CaoBùa Bảo ToànTiến Cấp LệnhTỉ Lệ %
1 Code FB
2301090%
3501080%
4701070%
5901060%
61001050%
71301040%
81501030%
91701020%
101901010%
Nghịch Long S2010205%
Phục Long S+3020305%
Kim Phượng SS4030405%
Phong Vũ SS+5040505%
Nhã Thánh SSS3020605%

III: Lưu Ý

  • Tiến cấp ngoại trang S cần ít nhất ngoại trang cấp 10 (áo hoặc nón)
  • Dùng bùa bảo toàn khi xịt sẽ không bị rớt cấp
  • Mảnh Ngoại Trang Cao Cấp được dung luyện từ Mảnh Ngoại Trang. Dung luyện tại NPC Hoạt Động (Phượng Tường)
  • Tiến Cấp Lênh có ở cửa hàng tiền xu


Lam Hải

Bách Chiến

Quân Lâm

Kinh Lan

Hỗn Nguyên

Lăng Thiên

Thương Khung

Vong Ưu

Ưng Vương

Hoàng Long

Thanh Lưu

Kinh Lôi

Huyền Thiên

Nghịch Long

Phục Long

Kim Phượng

Phong Vũ

Nhã Thanh

Đế Tân

Huyết Yên