Hướng Dẫn

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp ở CƠ QUAN NÂNG CẤP tại Thành Chính
  •  
  •  
  • – Cần pháp bảo cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

II.Nguyên liệu nâng cấp.

Cấp Pháp Bảo Tiền Xu Tàng Kiếm Bảo Châu Tàng Kiếm Kim Ấn
Cấp 1 CODE LIKE SHARE Facebook
Cấp 2 800 1200 1200
Cấp 3 1400 2000 2000
Cấp 4 2000 2800 2800
Cấp 5 2600 3600 3600
Cấp 6 3200 4400 4400
Cấp 7 3800 5200 5200
Cấp 8 4400 6000 6000
Cấp 9 5000 6800 6800
Cấp 10 5600 7600 7600

Cao Cấp – Tiến Cấp Ma Nguyệt Chi Hồn S

Khi đã có Pháp Bảo Nhật Nguyệt Hồn 10  anh hùng được quyền tiến cấp lên Ma Nguyệt Chi Hồn S