Sự Kiện

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế Thiên Phụng sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ Cửu Phụng  và Khuynh Phụng  vào 16h00 ngày 25/12/2020. Thông tin chi tiết như sau:

– Nhân vật tại máy chủ Cửu Phụng  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

Thế là các anh em Cửu Phụng sẽ không phải cô đơn nữa và các anh em ở Khung Phụng cũng sẽ có thêm anh em để học hỏi <3 !

Lưu ý: 

– Khi gộp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ Cửu Phụng sẽ mất Gia Tộc – Bang Hội – Uy Danh- Thư – và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB