Sự Kiện

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế Thiên Phụng sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ Tân Phụng về Khuynh Phụng vào 16h00 ngày 21/02/2021. Thông tin chi tiết như sau:
– Nhân vật tại máy chủ Tân Phụng phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.
Thế là các anh em Khuynh Phụng sẽ không phải cô đơn nữa và các anh em ở Tân Phụng cũng sẽ có thêm anh em để học hỏi <3 !
Lưu ý:
– Khi gộp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ Tân Phụng sẽ mất Gia Tộc – Bang Hội – Uy Danh- Thư – và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB
– Inbox cho ADMIN các tài khoản GAME để 16:00 ngày 21/02/2021 chúng tôi tiến hành chuyển đổi