Sự Kiện

Sự kiện này dành cho mọi anh em vui chơi, có 4 mốc nhỏ và 1 mốc lớn, anh em nào có đồng ít sẽ ăn được mốc ít, ai có đồng nhiều sẽ ăn được mốc to và toàn bộ mốc. Các giới hạn sẽ được đặt ra 1 ngày chỉ mở tối đa 1 số lượng nhất định bánh để EVENT diễn ra chậm và vui nhất có thể.

Lưu ý cần tải Patch Hoặc bản Full mới nhất để cập nhật EVENT

Vật PhẩmThông Tin
Thời GianEVENT Diễn Ra Trong 2 Tháng
Gạo NếpVật Phầm Có Từ:
Tham gia các trận TỐNG KIM trong ngày và đạt tối thiếu 1000 Điểm nhận :

50 Gạo Nếp
Lá DongVật Phầm Có Từ:
– Mua ở NPC ở Phượng Tường với giá 400 vạn Đồng.(SV Mới) 1000 Vạn Đồng (SV Cũ)

Nhân bánhVật Phầm Có Từ:
– Mua ở NPC Vua Hùng ở Phượng Tường với giá 400 vạn Đồng..(SV Mới) 1000 Vạn Đồng (SV Cũ)
Củi KhôVật Phầm Có Từ:
Tham gia các trận TỐNG KIM trong ngày và đạt tối thiếu 1000 Điểm nhận :

50 Củi

Cách sử dụng:
Các bạn đêm Củi Khô đến NPC Vua Hùng tại Phượng Tường để thêm củi.
Toàn bộ Server phải thêm Đủ 1000 Củi khô Nồi bánh mới xuất hiện tại Phượng Tường,
Thời gian duy trì 10 phút.
Khi thêm Củi các bạn sẽ nhận được 1 Củi khô/ 100 Bạc khóa


Chế biến Bánh ÚCách chế biến Bánh Ú:
Để chế biến được Bánh Ú các bạn phải thêm Củi Khô để Nồi Bánh xuất hiện.
Khi Nồi Bánh xuất hiện tại Phượng Tường các bạn đối thoại để chế biến bánh
Bánh Ú phải đứng gần Nồi Bánh mới có thể sử dụng, Mỗi lần sử dụng sẽ bị delay 5s
Bánh Ú (Loại 1)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong
Chế Thành Công : 1 Bánh Ú (Loại 1) Không khóa

Sử Dụng Phần Thưởng (Ngẫu nhiên) Khóa:
Trùng Sinh Đơn – Mảnh Thú Cưỡi Cao

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)

2 Bí Tịch Đồng Hành Truyền Thuyết (Không Khóa)

Mỗi Lần Mở Tốn 750 Tiền Xu (SV Mới). 2000 Tiền Xu (SV Cũ)
Bánh Ú (Loại 2)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong + 10 Vạn Bạc

Chế Thành Công : 1 Bánh Tét (Loại 2) Không khóa
Sử Dụng Phần Thưởng (Ngẫu nhiên) Khóa:-Trùng Sinh Đơn – Mảnh Thú Cưỡi Cao

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
1 Thẻ MAX 1 Dòng Thánh Linh Ma Phụng

Mỗi Lần Mở Tốn 750 Tiền Xu (SV Mới). 2000 Tiền Xu (SV Cũ)
Bánh Ú (Loại 3)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong
Chế Thành Công : 1 Bánh Tét (Loại 3) Không khóa
Sử Dụng Phần Thưởng (Ngẫu nhiên) Khóa:
Trùng Sinh Đơn – Mảnh Thú Cưỡi Cao

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
Yên Đái Kim Long (Trang Bị Đồng Hành)

Mỗi Lần Mở Tốn 750 Tiền Xu (SV Mới). 2000 Tiền Xu (SV Cũ)
Bánh Ú (Loại 4)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong, 1 Nhân Bánh

Chế Thành Công : 1 Bánh Tét (Loại 4) Không khóa
Sử Dụng Phần Thưởng (Ngẫu nhiên) Khóa:
-Trùng Sinh Đơn – Mảnh Thú Cưỡi Cao

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)

1 Đồng Hành 10 Kỹ Năng
Chiến Ngoa Kim Long (Trang Bị Đồng Hành)
Thần Bội Kim Long (Trang Bị Đồng Hành)
Mỗi Lần Mở Tốn 750 Tiền Xu (SV Mới). 2000 Tiền Xu (SV Cũ)
Phần Thưởng Đạt Móc Sử DụngPhần Thưởng Mốc Sử Dụng Bánh Ú Khi Mỗi Bánh Mở được MAX

Ngoại Trang Quán Quân Ma Thần
Danh Hiệu Khuynh Quốc Khuynh Thành
Vũ Khí Ma Phụng