Hướng Dẫn

I: Cách mở giao diện

II: Cơ chế hoạt động

Tham gia BẠCH HỔ ĐƯỜNG – TDC – TỐNG KIM để nhận điểm PHONG HỎA LỆNH. 1 NGÀY đủ 50 Điểm là đủ điểm Danh.

Hoạt ĐộngMô TảPhong Hỏa Lệnh
Bạch Hổ ĐườngTrả Nhiệm Vụ Giang Hồ BHD10
Tiêu Dao CốcHoành Thành 1 Trận TDC (Yêu Cầu Qua Ải 5)5
Tống KimHoàn Thành 1 Trận TK (6000 Điểm Tích Lũy Trở Lên) (Trừ Trận 21h)5
Tống Kim 21hHoàn Thành 1 Trận TK 21h (Yêu Cầu trong TOP 1>10)10

Lưu ý: Anh em phải liên tiếp điểm danh 10 ngày, nếu vắng 1 ngày, sẽ trở về ngày 1.

Ngày Điểm DanhQuà
1500 Tiền Xu
5000 Sao Bạc
5000 Sao Đồng
21000 Tiền Xu
5000 Sao Bạc
5000 Sao Đồng
3500 Tiền Xu
5000 Sao Bạc
5000 Sao Đồng
41000 Tiền Xu
5000 Sao Bạc
5000 Sao Đồng
5500 Tiền Xu
5000 Sao Bạc
5000 Sao Đồng
61000 Tiền Xu
5000 Sao Bạc
5000 Sao Đồng
7500 Tiền Xu
5000 Sao Bạc
5000 Sao Đồng
81000 Tiền Xu
5000 Sao Bạc
5000 Sao Đồng
9500 Tiền Xu
5000 Sao Bạc
5000 Sao Đồng
10Liệt Diệm Kiếm
Liệt Diệm Đao
Liệt Diệm Côn
1 Bí Kíp Đồng Hành Đặc Biệt (Khóa)
1 Trang Bị Kim Long Hạng Liên – Thuân Khiết