Sự Kiện

Danh Hiệu “Thiên Hạ Vô Song” TOP 1 Tài Phú Tuần 1

Tương Vinh Danh TOP 1 Tài Phú Tuần 1

Danh Hiệu “Hùng Bá Thiên Hạ” TOP 1 Võ Lâm Tuần 1

Danh Hiệu “Đệ Nhất” TOP 4-10

I. Nội  Dung

  • THỜI GIAN ĐUA TOP
  • Bắt Đầu : 12/12
  • Kết Thúc: 24h00 19/12
  • Mục Tiêu Đua Top: Vinh Dự Tài Phú và Vinh Dự Võ Lâm
Xếp HạngPhần Thưởng
TOP 1Danh Hiệu :”Thiên Hạ Vô Song” (Vĩnh Viễn) (BXH Tài Phú)
1 Tượng Vinh Danh Đặt Ở Phượng Tường(7 Ngày) (BXH Tài Phú)
Danh Hiệu : “Hùng Bá Thiên Hạ” (Vĩnh Viễn) (BXH Võ Lâm)
5000 Vạn Đồng Thường
100000 Mảnh Ghép Ấn
5 Rương Trấn Phái (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Nâng Vũ Khí Trấn Phái)
100 Rương Danh Vọng Thú Cưng
TOP 2Danh Hiệu “Phi Long Thành Chủ”
3000 Vạn Đồng Thường
80000 Mảnh Ghép Ấn
5 Rương Trấn Phái (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Nâng Vũ Khí Trấn Phái)
50 Rương Danh Vọng Thú Cưng
TOP 3Danh Hiệu “Phi Long Tướng”
2000 Vạn Đồng Thường
30000 Mảnh Ghép Ấn
5 Rương Trấn Phái (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Nâng Vũ Khí Trấn Phái)
TOP 4 – 10Danh Hiệu “Đệ Nhất Vũ Khí”
1000 Vạn Đồng Thường
30000 Mảnh Ghép Ấn
Lưu Ý:Nhận quà TOP ở NPC Hỗ Trợ Tân Thủ Kim Quang Đỉnh
Vinh Dự Tài Phú: Nhận được khi nâng cấp các loại trang bị
Chỉ nhận được quà của 1 trong 2 BXH, trường hợp đó xảy ra thì người chơi vị trí thấp hơn sẽ được tính là vị trí cao nhất