Sự Kiện

Danh Hiệu “Thiên Hạ Vô Song” TOP 1 Tài Phú Tuần 1

Tương Vinh Danh TOP 1 Tài Phú Tuần 1

Danh Hiệu “Vang Danh Thiên Hạ” TOP 1 Võ Lâm Tuần 1

Danh Hiệu “Hiệp Khách” TOP 4-10

Danh Hiệu TOP 1 Nạp Thẻ

I. Nội  Dung

  • THỜI GIAN ĐUA TOP
  • Bắt Đầu : 1-1-2022
  • Kết Thúc: 23:59 12-01-2022
  • Mục Tiêu Đua Top: Vinh Dự Tài Phú, Vinh Dự Võ Lâm & Vinh Dự TOP Nạp Thẻ
Xếp Hạng Tài PhúPhần Thưởng
TOP 11 Vũ Khí Thiên Sa (Vĩnh Viễn)
Danh Hiệu :”Cửu Ngũ Chí Tôn” (Vĩnh Viễn)
1 Tượng Vinh Danh Đặt Ở Phượng Tường
Phi Phong HOÀNG KỲ NGẠC HÀ (Tài Phú)
150000 Mảnh Ghép Ấn
100 Rương Danh Vọng Thú Cưng
55555 Trùng Sinh Đơn
TOP 21 Vũ Khí Thiên Phụng 20 (Vĩnh Viễn)
Danh Hiệu “Phi Long Thành Chủ”
150000 Mảnh Ghép Ấn
100 Rương Danh Vọng Thú Cưng
55555 Trùng Sinh Đơn
TOP 31 Vũ Khí Thiên Phụng 17 (Vĩnh Viễn)
Danh Hiệu “Phi Long Tướng”
150000 Mảnh Ghép Ấn
100 Rương Danh Vọng Thú Cưng
44444 Trùng Sinh Đơn
TOP 4 – 10Danh Hiệu “Hiệp Khách Cuối Cùng”
250000 Mảnh Ghép Ấn
100 Rương Danh Vọng Thú Cưng
3333 Trùng Sinh Đơn
Xếp Hạng Vinh Dự Võ LâmPhần Thưởng
TOP 11 Vũ Khí Thiên Phụng 17 (Vĩnh Viễn)
Phi Phong NGÃ SINH BÚT (Võ Lâm)
Danh Hiệu : “Vang Danh Thiên Hạ” (Vĩnh Viễn) (BXH Võ Lâm)
150000 Mảnh Ghép Ấn
100 Rương Danh Vọng Thú Cưng
55555 Trùng Sinh Đơn
TOP 21 Vũ Khí Thiên Phụng 15 (Vĩnh Viễn)
Danh Hiệu “Phi Long Thành Chủ”
150000 Mảnh Ghép Ấn
100 Rương Danh Vọng Thú Cưng
55555 Trùng Sinh Đơn
TOP 31 Vũ Khí Thiên Phụng 15 (Vĩnh Viễn)
Danh Hiệu “Phi Long Tướng”
150000 Mảnh Ghép Ấn
100 Rương Danh Vọng Thú Cưng
44444 Trùng Sinh Đơn
TOP 4 – 10Danh Hiệu “Hiệp Khách Cuối Cùng”
150000 Mảnh Ghép Ấn
100 Rương Danh Vọng Thú Cưng
3333 Trùng Sinh Đơn
Xếp Hạng Nạp ThẻPhần Thưởng
TOP 1Danh Hiệu : Võ Lâm Chí Tôn (Vĩnh Viễn)
Thái Cực Ấn Cấp 10
300.000 Mảnh Ngoại Trang
TOP 2300.000 Mảnh Ngoại Trang
TOP 3200.000 Mảnh Ngoại Trang
TOP 4 – 10100.000 Mảnh Ngoại Trang
Lưu Ý:Nhận quà TOP ở NPC Hỗ Trợ Tân Thủ Kim Quang Đỉnh

Vinh Dự Tài Phú: Nhận được khi nâng cấp các loại trang bị
Chỉ nhận được quà của 1 trong 2 BXH (Tài Phú & Võ Lâm), trường hợp đó xảy ra thì người chơi vị trí thấp hơn sẽ được tính là vị trí cao nhất
Vinh Dự Võ Lâm: Nhận được khi tham gia Thi Đấu Loạn Chiến + Tống Kim