Sự Kiện

Sự kiện mừng lễ Hùng Vương – Server Đại Phụng !
Đi đâu mà vội mà vàng. dừng chân ghé lại nhóm củi nấu bánh.

Vật PhẩmTênThông Tin
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-2.png Gạo NếpVật Phầm Có Từ:

INBOX FANPAGE ĐỂ ĐƯỢC NHẬN
Lá DongVật Phầm Có Từ:
Mua ở NPC Vua Hùng ở Phượng Tường với giá 400vạn Đồng


Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image.png Nhân BánhVật Phầm Có Từ:
Mua ở NPC Vua Hùng ở Phượng Tường với giá 400vạn Đồng

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-1.png Củi KhôVật Phầm Có Từ:

INBOX FANPAGE ĐỂ ĐƯỢC NHẬN

Cách sử dụng:
Các bạn đêm Củi Khô đến NPC Vua Hùng tại Phượng Tường để thêm củi.
Toàn bộ Server phải thêm đủ 1000 Củi khô
Nồi bánh mới xuất hiện tại Phượng Tường,
Thời gian duy trì 10 phút.
Khi thêm Củi các bạn sẽ nhận được 1000 Củi khô/ 100000 EXP


Chế biến Bánh ÚCách chế biến Bánh Ú:
Để chế biến được Bánh Ú các bạn phải thêm Củi Khô để Nồi Bánh xuất hiện.
Khi Nồi Bánh xuất hiện tại Phượng Tường các bạn đối thoại để chế biến bánh
Bánh Ú phải đứng gần Nồi Bánh mới có thể sử dụng, Mỗi lần sử dụng sẽ bị delay 5s
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-4.png Bánh Ú
(Loại 1)
Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong
Chế Thành Công : 1 Bánh Ú (Loại 1) Không khóa

Sử Dụng Phần Thưởng (Ngẫu nhiên) Khóa:
Trùng Sinh Đơn – Mảnh Thú Cưỡi Cao

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)

2 Bí Tịch Đồng Hành Truyền Thuyết (Không Khóa)

Mỗi Lần Mở Tốn 2000 Tiền Xu
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-3.png Bánh Ú
(Loại 2)
Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong + 10 Vạn Bạc

Chế Thành Công : 1 Bánh Tét (Loại 2) Không khóa
Sử Dụng Phần Thưởng (Ngẫu nhiên) Khóa:-Trùng Sinh Đơn – Mảnh Thú Cưỡi Cao

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
1 Thẻ MAX 1 Dòng Thánh Linh Ma Phụng
Mỗi Lần Mở Tốn 2000 Tiền Xu
Bánh Ú
(Loại 3)
Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong
Chế Thành Công : 1 Bánh Tét (Loại 3) Không khóa
Sử Dụng Phần Thưởng (Ngẫu nhiên) Khóa:
Trùng Sinh Đơn – Mảnh Thú Cưỡi Cao

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
Yên Đái Kim Long (Trang Bị Đồng Hành)

Mỗi Lần Mở Tốn 2000 Tiền Xu
Bánh Ú
(Loại 4)
Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong, 1 Nhân Bánh

Chế Thành Công : 1 Bánh Tét (Loại 4) Không khóa
Sử Dụng Phần Thưởng (Ngẫu nhiên) Khóa:
Trùng Sinh Đơn – Mảnh Thú Cưỡi Cao

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)

1 Đồng Hành 10 Kỹ Năng
Chiến Ngoa Kim Long (Trang Bị Đồng Hành)
Thần Bội Kim Long (Trang Bị Đồng Hành)

Mỗi Lần Mở Tốn 2000 Tiền Xu
Phần Thưởng Mốc Sử Dụng Bánh Ú Khi Mỗi Bánh Mở được MAX

Ngoại Trang Quán Quân Ma Thần
Danh Hiệu Khuynh Quốc Khuynh Thành
Vũ Khí Ma Phụng