Hướng Dẫn

Tàng Bảo Đồ

10-04-2020

I: NPC TIẾN HÀNH

II: CÁCH THỨC THAM GIA

Lệnh BàiCách sở hữuMỗi lần muốn khiêu chiến 1 lần thì phải nuốt 1 Lệnh Bài này
Nhận từ Tống Kim
1 ngày có 5 trận tống kim.
Mỗi trận tham gia từ TOP 1 >20. Đều nhận được 3 Lệnh Bài Khiêu Chiến Thông Dụng

III: CHI TIẾT TÀNG BẢO ĐỒ MỚI

  1. Các loại phó bản

Mỗi ngày sẽ khiêu chiến được tổng 15 lần.

Rương trong các phó bản trên :

Rương ThưởngMở Nhận Ngẫu Nhiên
90%10 Tiền Xu
20 Trùng Sinh Đơn
40 Mảnh Già Lam Kinh
40 Mảnh Ấn
50%10 Tiền Xu
30 Trùng Sinh Đơn
40 Mảnh Già Lam Kinh
40 Mảnh Ấn
30%20 Tiền Xu
40 Trùng Sinh Đơn
80 Mảnh Già Lam Kinh
80 Mảnh Ấn
20%20 Tiền Xu
50 Trùng Sinh Đơn
100 Mảnh Già Lam Kinh
100 Mảnh Ấn
Phó BảnBOSSVật Phẩm
Đại Mạc Cổ ThànhNgẫu nhiên được : Lam Long Đơn, Mảnh Ấn, …
Đào Công Chu MộNgẫu nhiên được : Lam Long Đơn, Mảnh Ấn, …
Bách Niên Thiên LaoNgẫu nhiên được : Lam Long Đơn, Mảnh Ấn, …

IV: CHÚ Ý

  • Tối đa một ngày chỉ được tham gia 15 lần tàng bảo đồ
  • Hoàn thành 10 lần khiêu chiến có thể nhận quà của nhiệm vụ hằng ngày