Hướng Dẫn

Thiên Tầng Tháp

20-07-2021

Thánh địa Thiên Tầng Tháp là vùng đất kỳ bí ẩn chứa muôn trùng nguy hiểm. Tham gia phó bản cam go này, nhân sĩ sẽ có cơ hội khám giá ra những bí ẩn võ lâm cũng như nhận được hàng trăm phần thưởng quý báu của chốn giang hồ.

 1. Nhân sĩ cấp 60 trở lên và đã gia nhập hệ phái.
 2. Mỗi nhân sĩ chỉ được tham gia tối đa 1 lần/ngày.
 3. Lưu ý các trường hợp tự ý thoát game hoặc gặp vấn đề ở máy khách thì trước đó bạn đã đi tới tầng nào thì hệ thống sẽ lưu lại tầng đó để xếp hạng

Cách thức vượt ải

 • Sau khi vào ải, thành viên chỉ cần tiêu diệt hết các loại quái là có lên tiến vào ải của tầng kế tiếp.
 • Số tầng càng cao thì càng nhiều thử thách và phần thưởng càng tốt.
 • Mỗi tầng đều có mức giới hạn thời gian nhất định, nếu không vượt qua được trong thời gian quy định thì xem như khiêu chiến thất bại.
 • Nếu bị trọng thương trong quá trình vượt ải, đồng nghĩa lần tham gia sẽ kết thúc và bạn sẽ được đưa về thành chính
 • Trong 1 lần khiêu chiến, nhân sĩ không thể hồi sinh
 • Nếu tất cả thành viên đều trọng thương, không thể hồi sinh trong vòng 15 giây thì vượt ải thất bại.

Xếp hạng tầng vượt mỗi ngày

 • Thời gian cập nhật bản xếp hạng (Xem ở NPC Hoạt Động – Thành Chính) : 17:01 > 23:59
 • Tới NPC Hoạt Động để nhận quà TOP
 • Trong TOP 10 xếp hạng tầng vượt qua sẽ nhận các phần thưởng giá trị
 • Trường hợp tổ đội thì chỉ chủ KEY được ghi tên vào BXH
 • Trong đội có người đã tham gia quá 1 lần sẽ không được vào Thiên Tầng Tháp
TOPPhần Thưởng
1Danh Hiệu Sứ Giả Quần Hùng (1 Ngày)
200 Đá Thần Sa
200 Đá Huyền Thiết
500  Tiền Xu
8000 Lam Long Đơn
16666 <Mảnh Ngoại Trang>
2200 Đá Thần Sa
200 Đá Huyền Thiết
500  Tiền Xu
8000 Lam Long Đơn
12666 <Mảnh Ngoại Trang>
3200 Đá Thần Sa
200 Đá Huyền Thiết
500  Tiền Xu
5000 Lam Long Đơn
10000 <Mảnh Ngoại Trang>
4 > 10200 Đá Thần Sa
200 Đá Huyền Thiết
500  Tiền Xu
4000 Lam Long Đơn
6666 <Mảnh Ngoại Trang>

Phần thưởng vượt qua các mốc tầng trong Thiên Tầng Tháp

Khi bạn tới ngay tầng được yêu cầu ở Mốc – quà sẽ được gửi thẳng vào túi bạn – lưu ý để trống ô ít nhất 20 ô để nhận quà

Mốc TầngPhần Thưởng
205000000 EXP
100 Lệnh Bài Trang Bị
4010000000 EXP
400 Lệnh Bài Trang Bị
6015000000 EXP
500 Lệnh Bài Trang Bị
8020000000 EXP
600 Lệnh Bài Trang Bị
1 Thần Binh Tinh Thạch (Khoá)
10025000000 EXP
700 Lệnh Bài Trang Bị
1 Thần Binh Tinh Thạch (Khoá)
12030000000 EXP
800 Lệnh Bài Trang Bị
2 Thần Binh Tinh Thạch (Khoá)
14035000000 EXP
900 Lệnh Bài Trang Bị
2 Thần Binh Tinh Thạch (Khoá)
16040000000 EXP
1000 Lệnh Bài Trang Bị
3 Thần Binh Tinh Thạch (Khoá)