Hướng Dẫn

I: Thú Cưỡi

1.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp ở CƠ QUAN NÂNG CẤP tại Thành Chính

2.Nguyên liệu nâng cấp.

  • Cần ngựa cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
  • <Linh Hồn Thú Cưỡi> được dung luyện từ Mảnh Ghép Ngựa – Đầu Ngựa tại NPC Đổi Thưởng (Thành Chính)
Cấp NgựaTiền XuLinh Hồn Thú Cưỡi
Cấp 1Nhận Khi Vừa Tạo Nhân Vật
Cấp 22005
Cấp 33008
Cấp 440011
Cấp 550014
Cấp 660017
Cấp 770020
Cấp 880026
Cấp 990029
Cấp 10100040
Cấp 11150051
Cấp 12200062
Cấp 13250073
Cấp 14300084
Cấp 15350095
Cấp 164000106
Cấp 174500117
Cấp 185000128
Cấp 195500179
Cấp 207000230
Cấp 218500281
Cấp 2210000332
Cấp 2311500383
Cấp 2413000434
Cấp 2514500485
Cấp 2616000536
Cấp 2717500587
Cấp 2819000638
Cấp 2920500689
Cấp 3027000860
Cấp 31335001031
Cấp 32400001202

3. Một Số Hình Ảnh Ngựa (Có vòng sáng riêng cho các Phẩm Chất)


Tuyết Hồn

Ức Vân

Mị Vũ

Tự Quỳ

Hồng Diệm

Hắc Ám

Hắc Chiến

Bạch Chiến

Hỏa Đế

Thiết Kỵ

Thanh Trư

Ưu Trư

Bạch Long

Hắc Long

Huyết Ngưu

Vô Ngã

Hồng Sư

Hắc Vũ

Thiên Xích

Thần Ma

Hỏa Ngục

Băng Long

II: Kỹ Năng Thú Cưỡi

  1. NPC Nâng Cấp

CHI TIẾT SỐ LƯỢNG CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN ĐỂ NÂNG CẤP

Cấp SKILLNguyên Liệu Nâng Cấp(Lam Long Đơn Thiên Dẫn)Tỷ lệ thành công %
Cấp 1Code Facebook
Cấp 210 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 500 Vạn Đồng Thường90
Cấp 310 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 500 Vạn Đồng Thường80
Cấp 410 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 500 Vạn Đồng Thường70
Cấp 510 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 500 Vạn Đồng Thường60
Cấp 610 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 500 Vạn Đồng Thường50
Cấp 710 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 500 Vạn Đồng Thường40
Cấp 810 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 500 Vạn Đồng Thường30
Cấp 910 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 500 Vạn Đồng Thường20
Cấp 1010 Lam Long Đơn Thiên Dẫn + 500 Vạn Đồng Thường10