Hướng Dẫn

Tống Kim

08-07-2020

Danh hiệu TOP 1 tống kim các trận đấu

I. Thời gian chiến trường

Loại Chiến TrườngLuậtThời Gian
Tống Kim Điêu Tượng – BOSS Tam Kỳ Lân1 Nhân Vật / 1 IP
Chiếm giữ Long Trụ, đứng dưới nhận quà
Boss Tam Kỳ Lân xuất hiện trong các khung giờ trong trận
TOP 1 > 10 sẽ nhận quà
Trận tống kim 21h X2 quà
10h50
14h50
17h50
20h50
22h50

II. Phần thưởng

1. Phần thưởng tích lũy trận

Mức Tích LũyCách tích điểmPhần Thưởng
1000Đánh quái, nguyên soái, giết mạng trong Trận50 Tiền Xu
2000Đánh quái, nguyên soái, giết mạng trong Trận150 Tiền Xu
3000Đánh quái, nguyên soái, giết mạng trong Trận250 Tiền Xu
6000Đánh quái, nguyên soái, giết mạng trong Trận300 Tiền Xu
10000Đánh quái, nguyên soái, giết mạng trong Trận300 Tiền Xu
500 Mảnh Ngoại Trang
30 Đá Thần Sa
30 Đá Huyền Thiết
50 Mảnh Già Lam Kinh
50 Mảnh Ấn
100 Lam Long Đơn

2. Phần thưởng khi kết thúc Tống Kim

Xếp HạngPhần ThưởngHình thức nhận quà
1Danh Hiệu “Tinh Anh” (1 Ngày)
120 Lệnh bài kỹ năng bí truyền
120 Đá Thần Sa
120 Đá Huyền Thiết
120 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
120 Nguyên Liệu Nâng Thú Cưới
120 Nguyên Liệu Nâng Kinh Mạch
120 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
120 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
120 Nguyên Liệu Train EVENT Mỗi Loại
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Huy Chương
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thần Binh
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương
500  Tiền Xu
240 Bảo Châu Kim Hoàng
240 Phụng Hoàng Thiên Dẫn
5200 Lam Long Đơn
5000 <Mảnh Ngoại Trang>
220 Chiến Thần
Nhận trực tiếp sau khi hết trận
Trận 21h sẽ x2 Quà (Trừ 1 số item nhất định). Nhận ở NPC Mộ Binh
2120 Lệnh bài kỹ năng bí truyền 
120 Đá Thần Sa
120 Đá Huyền Thiết
120 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
120 Nguyên Liệu Nâng Thú Cưới
120 Nguyên Liệu Nâng Kinh Mạch
120 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
50 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
120 Nguyên Liệu Train EVENT Mỗi Loại
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Huy Chương
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thần Binh
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương
250 Kinh Nghiệm Đơn Đại
500 Tiền Xu
4000 <Mảnh Ngoại Trang>
120 Chiến Thần
Nhận trực tiếp sau khi hết trận
Trận 21h sẽ x2 Quà (Trừ 1 số item nhất định). Nhận ở NPC Mộ Binh
3120 Lệnh bài kỹ năng bí truyền 
120 Đá Thần Sa
120 Đá Huyền Thiết
120 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
120 Nguyên Liệu Nâng Thú Cưới
120 Nguyên Liệu Nâng Kinh Mạch
120 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
120 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Huy Chương
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thần Binh
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương
250 Kinh Nghiệm Đơn Đại
150 Tiền Xu
20 Rương Thạch Kim
20 Rương Kim Ấn
240 Bảo Châu Kim Hoàng
240 Phụng Hoàng Thiên Dẫn
300 Tiền Xu
4000<Mảnh Ngoại Trang>
120 Chiến Thần
Nhận trực tiếp sau khi hết trận
Trận 21h sẽ x2 Quà (Trừ 1 số item nhất định). Nhận ở NPC Mộ Binh
4-10120 Lệnh bài kỹ năng bí truyền 
120 Đá Thần Sa
120 Đá Huyền Thiết
120 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
120 Nguyên Liệu Nâng Thú Cưới
120 Nguyên Liệu Nâng Kinh Mạch
120 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
120 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
120 Nguyên Liệu Nâng Cấp Huy Chương
120 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thần Binh
120 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương
200 Tiền Xu
2000<Mảnh Ngoại Trang>
120 Chiến Thần