Cày Cuốc

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là tkknb-1024x700.png

I. Thời Gian Tống Kim

10h50 ; 14h50 ; 17h50 ; 20h50 ; 22h50


Báo danh bằng Vô Hạn Truyền Tống Phù -> Chiến Trường Tống Kim

Loại Chiến TrườngLuậtThời Gian
Tống Kim Điêu Tượng
BOSS Tam Kỳ Lân
Giới hạn 1 Nhân Vật / 1 IP
Chiếm giữ và bảo vệ Long Trụ
Boss Tam Kỳ Lân xuất hiện trong các khung giờ trong trận
10h50
14h50
17h50
20h50
22h50

II. Phần thưởng

1. Phần thưởng tích lũy trận

Mức Tích LũyCách tích điểmPhần Thưởng
1000Đánh quái, nguyên soái, giết mạng trong Trận50 Tiền Xu
2000Đánh quái, nguyên soái, giết mạng trong Trận150 Tiền Xu
3000Đánh quái, nguyên soái, giết mạng trong Trận250 Tiền Xu
6000Đánh quái, nguyên soái, giết mạng trong Trận300 Tiền Xu
10000Đánh quái, nguyên soái, giết mạng trong Trận300 Tiền Xu
500 Mảnh Ngoại Trang
30 Đá Thần Sa
30 Đá Huyền Thiết
50 Mảnh Già Lam Kinh
50 Mảnh Ấn
100 Lam Long Đơn

2. Phần thưởng khi kết thúc Tống Kim ( Trận lúc 21:00 )

Xếp Hạng Tống KimPhần Thưởng
Hình thức nhận quà
150 Kim Nguyên Bảo Thiên Phụng
800 Đá Thần Sa
800 Huyền Thiết
800 Tiền Xu
600 Bảo Châu
600 Kim Ấn
500 Trùng Sinh Đơn
100 Chiến Thần
100 Mảnh Ấn – Cao
100 Mảnh Ngựa – Cao

100 Mảnh Mặt Nạ – Cao
100 Mảnh Ngoại Trang – Cao
2 Tinh Thạch Dẫn Mạch
Nhận trực tiếp tại NPC Hộ Úy Mộ Binh sau khi kết thúc trận
240 Kim Nguyên Bảo Thiên Phụng
700 Đá Thần Sa
700 Huyền Thiết
700 Tiền Xu

500 Bảo Châu
500 Kim Ấn
400 Trùng Sinh Đơn
80 Chiến Thần
80 Mảnh Ấn – Cao
80 Mảnh Ngựa – Cao

180 Mảnh Mặt Nạ – Cao
80
Mảnh Ngoại Trang – Cao
1 Tinh Thạch Dẫn Mạch
Nhận trực tiếp tại NPC Hộ Úy Mộ Binh sau khi kết thúc trận
330 Kim Nguyên Bảo Thiên Phụng
600 Đá Thần Sa
600 Huyền Thiết
300 Tiền Xu
400 Bảo Châu
400 Kim Ấn
200 Trùng Sinh Đơn
60 Chiến Thần
60 Mảnh Ấn – Cao
60 Mảnh Ngựa – Cao

60 Mảnh Mặt Nạ – Cao
60
Mảnh Ngoại Trang – Cao
1 Tinh Thạch Dẫn Mạch
Nhận trực tiếp tại NPC Hộ Úy Mộ Binh sau khi kết thúc trận
4-1010 Kim Nguyên Bảo Thiên Phụng
400 Đá Thần Sa
400 Huyền Thiết
200 Tiền Xu
300 Bảo Châu
300 Kim Ấn
150 Trùng Sinh Đơn
50 Chiến Thần
50 Mảnh Ấn – Cao
50 Mảnh Ngựa – Cao

500 Mảnh Mặt Nạ – Cao
50 Mảnh Ngoại Trang – Cao
1 Tinh Thạch Dẫn Mạch
Nhận trực tiếp tại NPC Hộ Úy Mộ Binh sau khi kết thúc trận